Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Nghệ An tổ chức thành công đại hội điểm cấp trên cơ sở đầu tiên
20:34' 20/5/2020

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, (từ ngày 17-5 đến 19-5-2020), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thành (Nghệ An) lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị đầu tiên trong số 4 đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025.Nhiệm kỳ vừa qua, Yên Thành đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực, tạo được những dấu ấn nổi bật. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm giai đoạn 2016-2020 ước đạt 9,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và tích cực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 47,5 triệu đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 5 năm  ước đạt gần 1.600 tỷ đồng.

Toàn cảnh Đại hội.

Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng, đến năm 2019 đã có 38/38 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Yên Thành được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững; Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng được chăm lo, đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động của chính quyền các cấp, mặt trận Tổ quốc có nhiều đổi mới...

Trong mục tiêu phương hướng nhiệm kỳ mới, huyện Yên Thành sẽ tiếp tục tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết và kỷ cương; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; tận dụng tốt thời cơ gắn với huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu phù hợp, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; đưa Yên Thành phát triển nhanh và bền vững.

 BCH Đảng bộ huyện Yên Thành khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thành lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 39 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện. Tại phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ huyện Yên Thành đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND huyện tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

BCH Đảng bộ huyện cũng bầu 2 Phó Bí thư Huyện ủy gồm: đồng chí Nguyễn Quý Linh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Phan Văn Tuyên - Phó Bí thư Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Danh Tuệ được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. 

Đại hội cũng đã bầu 19 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Các đại biểu biểu quyết nhất trí với Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cũng thông qua tổng hợp các ý kiến thảo luận góp ý vào các văn kiện trình Đại hội và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Nghị quyết tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Đại hội đã quyết nghị 32 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 trong Nghị quyết.

P.V

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS