Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Điện Biên: Hoàn thành chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở
17:30' 21/5/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 14-8-2019 của BCH Tỉnh ủy Điện Biên, Tỉnh ủy Điện Biên đã chủ động triển khai, chuẩn bị tốt cho việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Tính đến ngày 15-5-2019 có 25/25 đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc diện chỉ đạo đại hội điểm theo kế hoạch của Tỉnh ủy (trong đó có 14 đảng bộ cơ sở; 11 chi bộ cơ sở) tổ chức đại hội thành công, bảo đảm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy.
Đại hội điểm Đảng bộ xã Mường Toong (Mường Nhé) lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ tỉnh Điện Biên có 14 đảng bộ trực thuộc với 617 TCCSĐ, trong đó có 235 đảng bộ cơ sở, 382 chi bộ cơ sở và 2.500 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 40.809 đảng viên. Thực hiện kế hoạch của tỉnh, 14/14 đảng ủy trực thuộc tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo 25 TCCSĐ tổ chức đại hội điểm (trong đó mỗi huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng chọn 2 đơn vị; riêng Đảng ủy Công an, Đảng ủy Quân sự, Đảng ủy Dân chính chọn 1 đơn vị) chiếm 4,1% tổng số TCCSĐ toàn tỉnh.

Tỉnh ủy xác định tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở là bước chuẩn bị quan trọng để tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh. Trong quá trình tổ chức chỉ đạo đại hội điểm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã cử các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí quản lý cấp phòng và chuyên viên trực tiếp tham dự, theo dõi, tham gia rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức đại hội. Từ ngày 6-1-2020 đến ngày 15-5-2020, toàn tỉnh có 25/25 đảng bộ, chi bộ cơ sở được chỉ định tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở (trong đó có 14 đảng bộ cơ sở; 11 chi bộ cơ sở) đã hoàn thành việc tổ chức đại hội điểm. 

Đồng chí Văn Hữu Bằng Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên cho biết: Công tác chỉ đạo đại hội điểm của 25 chi, đảng bộ cơ sở được tổ chức theo đúng sự chỉ đạo của Trung ương, Điều lệ Đảng, bảo đảm đúng nguyên tắc và trình tự đại hội. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội điểm được chú trọng, do vậy đại hội điểm cấp cơ sở thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng và trong mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Những điểm mới theo Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 20-3-2020 của Trung ương "một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng" đã tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sau đại hội điểm không có đơn, thư khiếu nại, kiến nghị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức đại hội điểm vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, như: Việc nghiên cứu tài liệu hướng dẫn còn chưa sâu, chưa kỹ nên trong quá trình diễn ra đại hội, công tác điều hành còn lúng túng nhất định; trong việc bầu cử vẫn còn một số TCCSĐ bầu không trúng nhân sự đã được quy hoạch; việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy, chức danh chủ chốt ở một số ít chi, đảng bộ thực hiện chưa kỹ trong khâu thăm dò; báo cáo phương hướng lựa chọn nhân sự chưa cụ thể do vậy dự kiến bầu cấp ủy không trúng, dự kiến bầu chức danh bí thư nhưng không trúng vào ban thường vụ, không trúng đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên; việc ứng cử, đề cử tại đại hội còn hạn chế; số dư bầu BCH còn thấp; trang trí khánh tiết đại hội có nơi chưa đúng theo hướng dẫn của Trung ương…

Để rút kinh nghiệm và khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đồng chí Văn Hữu Bằng cho biết: Thời gian tới là thời điểm diễn ra đại hội đại trà cấp cơ sở và cấp trên cơ sở,  Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phối hợp với các ban đảng chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội cho các cấp này một cách chu đáo, theo từng khâu, từng bước, đúng quy trình, nắm chắc tình hình cơ sở, nhất là những đơn vị thuộc các huyện vùng cao, biên giới có đặc thù khó khăn để kịp thời giải quyết những vướng mắc.

Kết quả việc chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở sẽ là căn cứ để Tỉnh ủy và các đảng bộ trực thuộc tỉnh tiếp tục chỉ đạo đại hội diện rộng đối với các TCCSĐ còn lại trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, sẽ góp phần tích cực cho việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Phong Lâm Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS