Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Đại hội điểm cấp huyện đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh
17:33' 21/5/2020

Trong 3 ngày (từ 18 đến 20-5), Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Yên Phong, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là đảng bộ cấp trên cơ sở được Tỉnh ủy Bắc Ninh chọn làm đại hội điểm.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ vừa qua (2015-2020), Đảng bộ, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong huyện đã đoàn kết, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vận hội, phát huy những lợi thế của địa phương, nỗ lực và quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra.

Kinh tế có bước phát triển nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách hằng năm vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định và phát triển; hoàn thành kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. GRDP năm 2020 ước đạt 135.058 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với năm 2015; tăng trưởng bình quân hằng năm là 14,3% (vượt 4,3% so với chỉ tiêu Đại hội lần thứ XXII đề ra); thu nhập bình quân đầu người đạt 68,76 triệu đồng/năm, tăng 1,62 lần so với năm 2015. Hoạt động của các khu, cụm công nghiệp tiếp tục được duy trì và phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2020 ước đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, gấp 2,27 lần so với năm 2015; tốc độ bình quân 5 năm tăng 17,8%/năm.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể thao được quan tâm chỉ đạo thực hiện và có nhiều tiến bộ; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động, qua đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,2%; hộ cận nghèo còn 1,47%; đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt…

BCH Đảng bộ huyện Yên Phong khóa XXIII ra mắt Đại hội

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ huyện khoá XXII nhiệm kỳ 2015-2020, từ đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và thống nhất đề ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, trọng tâm phấn đấu đưa Yên Phong trở thành thị xã trên cơ sở tập trung khai thác và phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của địa phương; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đô thị và dịch vụ nhằm tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao và bền vững. Chú trọng phát triển nông nghiệp chất lượng cao, duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới và phấn đấu có nhiều xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, bảo đảm an ninh lương thực và ổn định đời sống nhân dân. Phát triển văn hoá - xã hội đồng bộ với tăng trưởng kinh tế; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ huyện Yên Phong khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 39 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy khóa XXIII; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX gồm 21 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết; phát động Chương trình thi đua trong toàn Đảng bộ, nhân dân huyện Yên Phong chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội XIII của Đảng.

P.VẢnh: bacninh.gov.vn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS