Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Nghệ An tích cực tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở
23:58' 1/6/2020

Nhiều đảng bộ cấp cơ sở các địa phương, đơn vị trong tỉnh Nghệ An đã tích cực tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.* Xã Diễn Nguyên (huyện Diễn Châu):

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Diễn Nguyên lần thứ XXXX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

BCH Đảng bộ xã Diễn Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt

Đại hội đã kiểm điểm đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, tốc độ tăng trưởng đầu nhiệm kỳ là 7%, cuối nhiệm kỳ 9,8%. Tổng giá trị thu nhập đầu nhiệm kỳ 189 tỷ đồng, cuối nhiệm kỳ trên 273 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 35,5 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ ngành nghề, toàn xã có 311 lao động nước ngoài mang về nguồn tài chính trên 128 tỷ đồng, hộ nghèo toàn xã chỉ còn 0,06%.

Song song với phát triển kinh tế, Diễn Nguyên luôn coi trọng phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh... Hiện nay, 83% gia đình được công nhận là gia đình văn hóa; chất lượng giáo dục nằm trong tốp đầu của huyện, 3/3 trường học đạt chuẩn quốc gia. Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 31 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát luôn được thực hiện hiệu quả tạo được chuyển biến tích cực trong tư tưởng cán bộ, đảng viên, nâng cao sức chiến đấu của Đảng.

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào BCH Đảng bộ khóa mới và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội huyện Đảng bộ sắp tới.

*Xã Diễn Cát (huyện Diễn Châu):

Đảng bộ xã Diễn Cát (huyện Diễn Châu, Nghệ An) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

BCH Đảng bộ xã Diễn Cát ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ xã Diễn Cát, địa phương đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 11,08%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 41 triệu đồng/người/năm. Năm 2016, xã về đích nông thôn mới và không ngừng hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí. Văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 88,5%, tăng 8,5% so đầu nhiệm kỳ.

Tại Đại hội, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội với 23 chỉ tiêu, trong đó: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 10-11%, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 65-67 triệu đồng/người/năm, giải quyết việc làm cho 2.700 lao động, tỷ lệ hộ nghèo cuối nhiệm kỳ giảm còn 0,5%, 90% chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã Diễn Cát, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên.

*Sở Tài chính tỉnh Nghệ An:

Đảng bộ Sở Tài chính tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Lê Hồng Vinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An; Hoàng Văn Nhiên, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An.

BCH Đảng bộ Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt và chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của cơ quan, luôn bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội và thực tiễn của hoạt động sản xuất - kinh doanh, đời sống của nhân dân để tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Tài chính đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cấp trên giao. Giữ vững và phát huy tốt danh hiệu Đảng bộ xuất sắc trong suốt nhiệm kỳ, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính đã bầu BCH nhiệm kỳ 2020-2025 với 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc Sở Tài chính tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

*Xã Minh Châu (huyện Diễn Châu):

Xã Minh Châu (huyện Diễn Châu) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đặng Thị Thanh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Diễn Châu, Nghệ An tới dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội còn có sự góp mặt của 221 đảng viên tiêu biểu, đại diện cho 757 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đảng bộ xã Minh Châu được thành lập từ tháng 1-2020, tiền thân là đảng bộ 3 xã Diễn Bình, Diễn Minh và Diễn Thắng. Đây là kỳ đại hội đầu tiên sau khi sáp nhập.

BCH Đảng bộ xã Minh Châu nhiệm kỳ 2020-2025 nhận nhiệm vụ

Sau khi sáp nhập, Đảng ủy xã Minh Châu rất nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nội dung các nghị quyết, đề án, kế hoạch, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Từ đó đạt được nhiều thành tích khởi sắc về văn hóa - xã hội và kinh tế.

Đại hội đã bầu 16 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã Minh Châu, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên.

*Xã Tân Hương (huyện Tân Kỳ):

Đảng bộ xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Tân Hương đã mạnh dạn đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế cũng như xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nhờ đó, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, kết cấu hạ tầng từng bước được hoàn thiện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 11%; tổng giá trị sản xuất năm 2019 đạt trên 222 tỷ đồng, tăng 23,9% so với mục tiêu Đại hội; bình quân thu nhập đầu người đạt 26,7 triệu đồng/năm, vượt 2,6% kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng chính quyền được quan tâm. Hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, nhất là phương thức tập hợp đoàn viên, hội viên.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ khoá IV gồm 15 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Tân Kỳ.

*Xã Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu):

Đảng bộ xã Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu) tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025.Các đại biểu dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân Sơn Hải đã đoàn kết thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVIII đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2016-2020) ước đạt 9,94%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm nông, ngư nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng cơ bản và dịch vụ thương mại. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 47,3 triệu đồng, tăng 17,8 triệu đồng so với năm 2015.

Tình hình văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục được nâng cao, công tác an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng - an ninh ổn định, trong nhiệm kỳ không có trọng án xảy ra trên địa bàn.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh luôn được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Đảng bộ.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã Sơn Hải lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra BCH gồm 13 đồng chí. Đồng chí Trần Phương Thúy, Phó Bí thư Đảng ủy được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hải nhiệm kỳ 2020-2025.

*Xã Thanh Long (huyện Thanh Chương):

Đảng bộ xã Thanh Long (Thanh Chương) đã tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham gia của 131 đại biểu đại diện cho 261 đảng viên trong toàn Đảng bộ.Quang cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Thanh Long đã tập trung lãnh đạo cán bộ, nhân dân hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020 là 8,5%, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 21 triệu đồng/năm lên gần 40 triệu đồng/năm; chuyển dịch cơ cấu đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Bên cạnh phát triển kinh tế, xã hội, Đảng bộ xã Thanh Long cũng đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Thực hiện tốt việc đào tạo cán bộ, hiện có 20/22 cán bộ, công chức làm việc tại xã có trình độ đại học, thực hiện tốt việc sáp nhập và kiện toàn đội ngũ cán bộ thôn xóm.

Đại hội đã bỏ phiếu bầu chọn ra BCH nhiệm kỳ mới, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Chương.

Cục Hải quan tỉnh Nghệ An:

Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Nam Đình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tới dự và chỉ đạo Đại hội.Ra mắt BCH Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cục Hải quan đã xây dựng chương trình hành động; kịp thời ban hành các nghị quyết, đề án nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng ủy, lãnh đạo Cục đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong công tác nghiệp vụ, bảo đảm thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ mới gồm 13 đồng chí và các đại biểu dự Đại hội đảng bộ cấp trên.

*Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An:

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Nhiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An.Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu cử BCH Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, trên cơ sở bám sát các chủ trương, nghị quyết của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách về công tác quy hoạch, kế hoạch cũng như công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, biển và hải đảo.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, Đảng bộ Sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động ngành tài nguyên - môi trường tiếp tục thường xuyên trau dồi, cập nhật kiến thức, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nêu gương trong công tác và cuộc sống để đáp ứng ngày càng cao theo hướng chuyên nghiệp và vị trí việc làm được phân công. Tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng mạnh về tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng ngành tài nguyên - môi trường vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào BCH Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025.

P.VẢnh: Báo Nghệ An

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS