Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Đại hội cấp huyện đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc
0:7' 4/6/2020

Sau 3 ngày (từ ngày 1 đến 3-6) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) lần thứ XXI, đã thành công tốt đẹp. Đây là đại hội đảng bộ cấp huyện đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện.


Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 triệu tập 266 đại biểu đại diện cho 8.627 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. Trong đó, đại biểu nữ chiếm 17,2%; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm 1,5%. Đại biểu cao tuổi nhất (70 tuổi), đại biểu trẻ tuổi nhất (26 tuổi).

Đại hội được tổ chức với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết, ý chí, khát vọng, tạo đột phá về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; chú trọng phát triển văn hóa, con người, nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng huyện Lập Thạch phát triển nhanh và bền vững”.

Dự thảo báo cáo nêu bật những kết quả huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Kinh tế tăng trưởng cao hơn giai đoạn trước (15,7%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đến năm 2020 có tỷ trọng: công nghiệp - xây dựng 48,5%; dịch vụ 33,5%; nông - lâm nghiệp, thủy sản 18%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống của nhân dân được cải thiện, nâng cao; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ không ngừng được nâng cao; chính quyền các cấp hoạt động có hiệu lực, hiệu quả… Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém của từng lĩnh vực, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Lập Thạch xác định tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết, ý chí, khát vọng; tạo đột phá về phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng huyện Lập Thạch phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. BCH Đảng bộ huyện đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy, 5 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Hà Đình Nhã tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy; các đồng chí: Nguyễn Thế Hùng, Hà Văn Quyết được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. 

BCH Đảng bộ huyện khóa XXI ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu 32 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hà Đình Nhã, Bí thư Huyện ủy khẳng định, tập thể BCH Đảng bộ huyện khóa mới sẽ không ngừng phấn đấu, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, toàn tâm, toàn ý phụng sự, gánh vác và thực hiện sự nghiệp phát triển của huyện, phục vụ nhân dân. Trước mắt, quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội xác định trong những năm tới là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết, ý chí, khát vọng, tạo đột phá về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; chú trọng phát triển văn hóa, con người, nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh. Phấn đấu xây dựng huyện Lập Thạch phát triển nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

PV

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS