Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
23:35' 17/6/2020

Ngày 17-6, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là 1 trong 3 đơn vị được chọn là đơn vị tổ chức đại hội thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy. Cùng dự có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Các đảng viên biểu quyết tại Đại hội Đảng bộ SCIC lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.


Báo cáo trình bày tại Đại hội chỉ rõ, trong 5 năm qua, điều kiện hoạt động đầu tư kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng SCIC đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đơn vị tiếp tục củng cố, phát huy vai trò là tổ chức kinh tế nhà nước góp phần thúc đẩy mạnh tiến trình cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, thoái vốn và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, góp phần đổi mới phương thức quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp từ cơ chế hành chính sang cơ chế đầu tư, kinh doanh vốn.

Về phương hướng nhiệm vụ và chiến lược hoạt động giai đoạn 2020-2025, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh Đảng bộ SCIC đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; xây dựng Đảng bộ SCIC trong sạch, vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt vai trò là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, đồng thời, đẩy mạnh tiến độ triển khai cổ phần hóa và bán vốn tại các doanh nghiệp; đầu tư kinh doanh vốn hiệu quả; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh hằng năm và các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ, Chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2035, Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2020-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chuyển trọng tâm nhiệm vụ sang đầu tư kinh doanh vốn, hướng tới mục tiêu trở thành “nhà đầu tư của Chính phủ”.


Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm,Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương biểu dương những kết quả tích cực và khá toàn diện mà SCIC đã đạt được. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ SCIC đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bộ Tài chính và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ SCIC lần thứ II đề ra. Dấu ấn quan trọng, nổi bật là: Hầu hết các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; thực hiện tốt các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước trong việc đổi mới cơ chế quản lý vốn và tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp; đẩy mạnh triển khai cơ cấu lại, đổi mới, sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Những kết quả đạt được đã khẳng định vai trò, vị trí của Đảng bộ SCIC trong quá trình xây dựng và phát triển.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị: BCH, Ban Thường vụ và từng đồng chí cấp ủy phải thực sự đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy chế làm việc và mối quan hệ công tác, các quy định của Đảng, Nhà nước. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nói đi đôi với làm; luôn thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Đại hội Đảng bộ SCIC lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; khẳng định và phát huy vai trò của SCIC trong tiến trình cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, thoái vốn và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; triển khai thực hiện Chiến lược phát triển SCIC giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2035, chuyển trọng tâm nhiệm vụ sang đầu tư kinh doanh vốn, hướng tới mục tiêu trở thành “Nhà đầu tư của Chính phủ”.


BCH nhiệm kỳ mới ra mắt và chụp ảnh lưu niệm với các lãnh đạo khách mời.

Đại hội đã bầu ra BCH khóa mới gồm 13 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên là 5 đồng chí (3 chính thức và 2 dự khuyết), đồng chí Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Hội đồng Thành viên SCIC tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy.

P.V

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS