Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Đại hội cấp huyện đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn
20:33' 18/6/2020

Ngày 18-6-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc, hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Đây là Đảng bộ được Tỉnh ủy Bắc Kạn chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện.

Các đại biểu tham dự Đại hội.


Dự phiên khai mạc sáng 17-6 có các đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn; Hoàng Duy Chinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn, đại diện Vụ Tổ chức - Điều lệ, Vụ Địa phương I (Ban Tổ chức Trung ương); đại diện Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy; bí thư các huyện ủy; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh; Bí thư Huyện ủy Bạch Thông qua các thời kỳ; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 206 đại biểu đại diện cho trên 3000 đảng viên của chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ Bạch Thông.Đại hội được truyền thanh trực tiếp trên toàn huyện.

Báo cáo chính trị trình Đại hội do đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Bạch Thông trình bày đã nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bạch Thông đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, sáng tạo vượt qua nhiều khó khăn và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Theo đó, nhiệm kỳ 2015-2020, toàn huyện đã đạt và vượt 51/63 chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm kỳ, trong đó có tới 21 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Kinh tế toàn huyện có bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản đạt 620 tỷ đồng, tăng bình quân 6,09%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng cơ bản đạt 147 tỷ đồng, tăng bình quân 8,58%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 496 tỷ đồng, tăng bình quân 17,7%/năm. Thu ngân sách đến năm 2020 ước đạt 18 tỷ đồng, đạt 94,7%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 34,08 triệu đồng. Thực hiện hoàn thành 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới và là địa phương có nhiều xã được công nhận đạt chuẩn nhất trong toàn tỉnh.

Các nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội, đặc biệt giáo dục - đào tạo và y tế có sự chuyển biến tích cực. Toàn huyện có 16 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 98,3%. 14/14 xã, thị trấn được công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

Công tác xây dựng Đảng cũng được Đảng bộ huyện đặc biệt chú trọng, đặc biệt trong việc giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; lãnh đạo về công tác cán bộ; kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở;…

Bên cạnh những kết quả nổi bật đạt được, Huyện ủy cũng thẳng thắn thừa nhận những tồn tại, hạn chế, với 12/63 chỉ tiêu không đạt trong nhiệm kỳ vừa qua. Đây là mục tiêu, nhiệm vụ để toàn huyện tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả của chính quyền; phát huy sức mạnh đại đoàn kết; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện Bạch Thông ngày càng giàu đẹp” đã đề ra 37 chỉ tiêu, mục tiêu cơ bản của nhiệm kỳ mới trên tất cả các mặt phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính và xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể. Đồng thời triển khai 2 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong chuyển đổi cơ cấu cây ăn quả cam quýt và phát triển cây hồi dược liệu theo hướng bền vững gắn với tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2020-2025 và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và đào tạo nghề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương giai đoạn 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn ghi nhận, biểu dương những thành tựu của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Bạch Thông trong nhiệm kỳ qua. Thành tích mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Bạch Thông đạt được trong nhiệm kỳ qua là cơ bản và toàn diện; thể hiện sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện, đóng góp tích cực trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khoá XI.

Đồng chí đánh giá cao tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc của Đảng bộ trong việc thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá đúng mức những mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn tặng quà chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ tới, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí Nguyễn Văn Du nhấn mạnh, Đảng bộ huyện Bạch Thông cần tập trung vào 6 mục tiêu cụ thể: tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng các cây trồng, vật nuôi; chú trọng thu hút các nguồn vốn đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công nghiệp chế biến nông, lâm sản và các loại hình dịch vụ; phát triển đa dạng các thành phần kinh tế như kinh tế gia đình, kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác...; tiếp tục tập trung xây dựng, cải tạo kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội như đường giao thông, các công trình thuỷ lợi, nước sạch, điện lưới, trường học, trạm xá ở những nơi còn khó khăn; giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt các chương trình phòng, chống tội phạm; thực hiện tốt công tác cán bộ, từ việc đào tạo, bồi dưỡng đến sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý…

Tại Đại hội, các đại biểu được chia thành 4 tổ để thảo luận dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Văn kiện Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII và Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ XV.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Đã có 5 tham luận được trình bày tại Đại hội về những nội dung như giám sát và phản biện xã hội góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia… 

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ huyện Bạch Thông đã bầu BCH Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 35 đồng chí.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, BCH Đảng bộ huyện Bạch Thông, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 11 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy, bầu Bí thư, các phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra (gồm 5 đồng chí) và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Đồng Văn Lưu tái đắc cử Bí thư Huyện uỷ Bạch Thông, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà và Đinh Quang Hưng được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Bạch Thông, nhiệm kỳ 2020-2025.

BCH Đảng bộ huyện Bạch Thông, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Trong chiều ngày 18-6, Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦỶ BẠCH THÔNG LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020-2025

1.   Đồng Văn Lưu, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

2.   Nguyễn Thanh Hà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

3.   Đinh Quang Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

4.   Phùng Đức Chiến, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức huyện

5.   Phùng Đức Hậu, UVBTV , Phó Chủ tịch HĐND huyện

6.   Đồng Duy Luân, UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

7.   Trịnh Vũ Ngàn, UV BTV, Trưởng Công an huyện

8.   Lý Văn Ninh, UV BTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

9.   Lê Hồng Sơn, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

         10. Nguyễn Văn Hội, UV BTV, Chánh Văn phòng Huyện ủy
       11. Lường Văn Vương, UV BTV, Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Ngọc Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS