Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Bắc Kạn: Tổ chức rút kinh nghiệm tổ chức đại hội cấp trên cơ sở trên toàn tỉnh
20:13' 24/6/2020

Ngay sau thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo tổ chức đại hội tiếp theo trên toàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị.Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí UV BTV Tỉnh ủy; Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của tỉnh; Bí thư, UV BTV các đảng bộ trực thuộc tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn chủ trì Hội nghị.

Những thành công của đại hội điểm

Tại Hội nghị, thay mặt BTV Tỉnh ủy, đồng chí Hà Đức Tuyến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn ghi nhận những kết quả trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội điểm của Đảng bộ huyện Bạch Thông.

Đồng chí Hà Đức Tuyến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn ghi nhận những kết quả trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội của Đảng bộ huyện Bạch Thông.

Theo đó, Huyện ủy Bạch Thông đã làm tốt công tác tuyên truyền bằng những hình thức phù hợp, phát động các phong trào thi đua, chủ động tổ chức triển khai các văn bản, hướng dẫn của cấp trên đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Báo cáo chính trị của Đảng bộ được chuẩn bị kỹ lưỡng, có chất lượng, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong nhiệm kỳ qua, xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ sát với tình hình thực tế của địa phương, các giải pháp phù hợp yêu cầu của nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo kiểm điểm BCH khóa cũ thể hiện được tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá thực chất, khách quan, cầu thị, xác định rõ trách nhiệm của tập thể BTV và các thành viên trong khuyết điểm, hạn chế của BCH, BTV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đúng quy trình, quy định, bảo đảm đủ cơ cấu thành phần với tỷ lệ trẻ trên 10% (4 đồng chí), tỷ lệ nữ trên 15% (6 đồng chí); danh sách nhân sự bầu có số dư 11,42% (35/39 đồng chí).

Công tác an ninh trật tự, hậu cần phục vụ Đại hội được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm an toàn. Hội trường được sắp xếp, bố trí hợp lý, khoa học, khánh tiết trang trọng, đúng quy định.

Về khâu tổ chức và diễn tiến Đại hội, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bạch Thông, khoá XV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra theo đúng chương trình, kế hoạch, nội dung đã được BTV Tỉnh uỷ duyệt và bảo đảm các quy định của Điều lệ Đảng.

Phiên trù bị diễn ra nhanh gọn, đúng kế hoạch. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên chính thức diễn biến mạch lạc, suôn sẻ, các khâu đúng theo các quy định của Trung ương. Việc điều hành tổ chức thảo luận được thực hiện khoa học, các đại biểu được chia làm 4 tổ tại ở những địa điểm không quá xa nhau và được định hướng nội dung thảo luận ngắn gọn, đúng trọng tâm.

Các đại biểu được quán triệt đầy đủ về tiêu chuẩn cấp ủy viên, số lượng cơ cấu cấp ủy; tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh và được hướng dẫn việc ứng cử, đề cử tại các tổ theo quy định. Quá trình bỏ phiếu bầu cử được sắp xếp hợp lý với 3 hòm phiếu, việc kiểm phiếu được thực hiện bằng máy, bảo đảm sự thuận tiện, nhanh gọn.

Đại hội đã giới thiệu đúng phương án nhân sự cấp ủy khóa cũ chuẩn bị và được BTV Tỉnh ủy duyệt trước Đại hội. Đồng thời, Đại hội tiến hành bầu cử một lần đủ số lượng BCH Đảng bộ khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 là 35 đồng chí có chất lượng cao (đồng chí tham gia BCH nhiệm kỳ mới có số phiếu thấp nhất đạt 74,707%).

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Bạch Thông lần I thực hiện đúng theo quy định, đã bầu được BTV Huyện ủy (11 đồng chí), bầu Bí thư, 2 phó bí thư, ủy viên Ủy ban Kiểm tra (5 đồng chí), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đúng với dự kiến giới thiệu của BCH khóa cũ chuẩn bị và được BTV Tỉnh ủy duyệt.

Kinh nghiệm rút ra

Do đây là đại hội điểm cấp huyện đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn để rút kinh nghiệm trên toàn tỉnh nên việc điều hành, chỉ đạo Đại hội không thể không có những hạn chế. Cụ thể, báo cáo tổng hợp tham gia góp ý vào các văn kiện Đại hội Đảng chưa thật khoa học, tính khái quát chưa cao, ý kiến tham luận trực tiếp tại Hội trường và đề xuất các giải pháp phù hợp, thiết thực với tình hình địa phương còn ít. Phiên chính thức đầu tiên kết thúc hơi sớm. Đoàn Chủ tịch cần linh hoạt rút gọn một vài khâu trong kịch bản để việc điều hành Đại hội diễn ra nhanh gọn, khẩn trương hơn. Các bộ phận phục vụ đôi lúc còn thiếu nhịp nhàng. Đây là những điểm để các đơn vị khác trên toàn tỉnh nhìn nhận để rút kinh nghiệm trong việc tổ chức đại hội tại cấp của mình.

Kết quả bầu cử BCH, BTV đạt chất lượng cao, tuy nhiên lại chưa có nhân sự nữ tham gia BTV.

Sau khi có kết quả kiểm phiếu việc lấy thực hiện lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy, Ban Kiểm phiếu cần hoàn thiện báo cáo cấp ủy cấp trên và Đoàn Chủ tịch Đại hội, để Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo tại Hội nghị BCH lần thứ nhất (theo Hướng dẫn số 03-HD/TW của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng).

Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Trần Hoàng Hội, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ làm Trưởng đoàn, phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đều thể hiện sự đánh giá cao với công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ huyện Bạch Thông. Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du đánh giá: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bạch Thông nhiệm kỳ 2020-2025 - đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở của tỉnh đã thành công khá toàn diện, được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đã diễn ra trang trọng, nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm nguyên tắc, đầy đủ nội dung theo quy định.

Theo đó, 10 đảng bộ cấp huyện tiếp theo của tỉnh Bắc Kạn cần lưu ý những điểm sau trong khâu tổ chức đại hội:

Thứ nhất, các đảng bộ chuẩn bị đại hội cần tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 153-KH/TU của Tỉnh ủy. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị tốt các nội dung đại hội; chỉ đạo các tiểu ban rà soát, đôn đốc hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.

Thứ hai, việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy phải trên cơ sở quy hoạch, cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và khả năng đáp ứng uy tín, tín nhiệm của cán bộ, đồng thời chú trọng giới thiệu nhân sự mới, có đức, có tài, có triển vọng. Thực hiện đầy đủ các bước theo đúng quy trình của Trung ương. Thực hiện quy trình nhân sự tại đại hội phải bảo đảm phát huy dân chủ, khách quan, tạo sự nhất trí cao, bầu cử theo đúng quy định, lựa chọn ban kiểm phiếu phải là những đồng chí có kinh nghiệm trong công tác kiểm phiếu, nắm rõ quy định về bầu cử và có sự phân công cụ thể.

Thứ ba, việc xây dựng văn kiện của đại hội phải bám sát thực tế, khách quan, toàn diện về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Các văn bản trình tại đại hội phải được chuẩn bị đầy đủ (văn bản hóa) kỹ lưỡng về nội dung, kịch bản rõ ràng, phân công cụ thể.

Thứ tư, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua, giải quyết, xử lý kịp thời có hiệu quả những vấn đề phát sinh, tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Thứ năm, cấp ủy các đảng bộ trực thuộc phải nêu cao vai trò trách nhiệm nêu gương và bám sát các quy định, hướng dẫn của cấp trên trong công tác chuẩn bị đại hội, phải coi trọng toàn diện các nội dung đại hội, tránh tình trạng chú trọng vào công tác nhân sự mà không chú trọng vào công tác văn kiện và góp ý vào các văn kiện của Trung ương, của tỉnh và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện. Trong quá trình diễn ra đại hội, phải tuân thủ theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng, không làm tắt, làm vội để xảy ra sai sót.

Thứ sáu, các đảng bộ trực thuộc cần nghiên cứu, tham khảo chương trình, kịch bản của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bạch Thông để vận dụng thực hiện, thay đổi cho phù hợp với tình hình, diễn biến tại ở đại hội đảng bộ mình.

Thứ bảy, công tác hậu cần, phục vụ đại hội cũng cần được tiến hành, chuẩn bị chu đáo. (Trang trí khánh tiết trang trọng, phù hợp, không khoa trương, cầu kỳ; Cần có sự chuẩn bị chu đáo về việc hát Quốc ca, Quốc tế ca tại đại hội và phát tài liệu cho đại biểu; Bố trí micro tại bàn đoàn chủ tịch; Các đồng chí trong đoàn chủ tịch cần điều hành đại hội rõ ràng, dứt khoát; Có thể in phiếu khác màu nhau tại mỗi phiên bầu để tạo sự khác biệt và có sự định hướng trong việc gấp phiếu và bỏ phiếu để quá trình kiểm phiếu diễn ra nhanh gọn…).

N.Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS