Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh tổng kết đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025
21:47' 2/7/2020

Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh hiện có 108 TCCSĐ, 8.236 đảng viên, trong đó có 67 đảng bộ cơ sở, 502 chi bộ trực thuộc, 41 chi bộ cơ sở, với đa dạng các loại hình. Tính đến ngày 28-6-2020 đã có 108/108 đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Để chuẩn bị thật tốt các điều kiện cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng 2-7-2020, Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tổng kết đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.Đồng chí Nguyễn Đình Hải, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại Hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 193-KH/TU ngày 28-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 11-KH/ĐUK ngày 20-9-2019 và Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK ngày 11-12-2019 về chỉ đạo đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức Hội nghị chủ chốt để quán triệt, triển khai với sự tham gia của 126 đồng chí đại diện cấp ủy cơ sở; các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức 85 lớp với hơn 8.000 đảng viên tham gia. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành 380 văn bản; có nhiều đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo như: Ban hành 30 mẫu văn bản hướng dẫn đại hội; thành lập 8 tổ công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ đại hội; chỉ đạo cơ sở thực hiện đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua kết quả đánh giá, xếp loại hằng năm, lấy phiếu tín nhiệm; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thẩm định nội dung và trực tiếp báo cáo tại phiên duyệt đại hội. Sau duyệt đại hội, ban hành Thông báo Kết luận nội dung duyệt đại hội; phân công Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chịu trách nhiệm thẩm định công tác nhân sự đại hội cấp cơ sở, thông báo giới thiệu nhân sự ứng cử đối với các chức danh bí thư, phó bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở. Thực hiện Công điện số 2140-CĐ/TU ngày 26-3-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới”, để bảo tiến độ đại hội, vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức duyệt đại hội cho 15 đơn vị bằng hình thức trực tuyến qua phần mềm Jitsi Meet.

Các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã chuẩn bị và tổ chức đại hội bảo đảm kế hoạch, yêu cầu đề ra. Văn kiện đại hội đã được các đơn vị xây dựng có chất lượng, lấy ý kiến góp ý rộng rãi, phát huy được trách nhiệm, trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động. Dự thảo văn kiện, nhất là báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện kết quả nhiệm kỳ qua, chỉ rõ tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; đúc rút bài học kinh nghiệm, từ đó xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ mới. Điểm mới trong kỳ đại hội lần này là ngoài báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH, các cấp ủy đã chủ động xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết, xác định các chỉ tiêu, mũi đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể sát với tình hình thực tiễn, có tính khả thi cao để đại hội thảo luận. Việc thảo luận văn kiện tại đại hội được các đại biểu tham gia sôi nổi, có trách nhiệm cao.

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử tại đại hội được thực hiện dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình. Điểm mới trong công tác chuẩn bị nhân sự tại kỳ đại hội lần này là việc mở rộng dân chủ, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy các cấp. Nhân sự được cấp ủy khóa cũ giới thiệu tham gia cấp ủy khóa mới đều phải thực hiện quy trình năm bước đối với cả nhân sự tái cử và nhân sự dự kiến tham gia lần đầu. Các đại hội đảng bộ cơ sở không trực tiếp bầu bí thư đều phải lấy phiếu giới thiệu chức danh bí thư tại đại hội làm căn cứ, cơ sở để cấp ủy khóa mới bầu cử chức danh bí thư cấp ủy. Việc bầu cử tại đại hội được thực hiện nghiêm túc, theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng, bảo đảm đủ số lượng cần bầu. Đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 642 đồng chí vào cấp ủy, giảm 10,5% so với số lượng cấp ủy nhiệm kỳ trước, trong đó tái cử 457 đồng chí, tham gia lần đầu 185 đồng chí, tỷ lệ nữ 155 đồng chí, chiếm 24,14%; có 46/65 đảng bộ cơ sở bầu trực triếp bí thư cấp ủy tại đại hội, các đồng chí được bầu giữ chức vụ bí thư cấp ủy đạt tỷ lệ phiếu cơ bản tuyệt đối, đồng chí thấp nhất trên 90%; công tác bầu cử ủy ban kiểm tra được thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn, kết quả đã bầu 220 đồng chí, trong đó tái cử 110 đồng chí và tham gia lần đầu 110 đồng chí. Trên cơ sở số lượng, cơ cấu được phân bổ 253 đại biểu, trong đó đại hội cấp cơ sở bầu 215 đại biểu chính thức và 107 đại biểu dự khuyết, bảo đảm đủ số lượng đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Song song với công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo phát động phong trào thi đua, khởi công và đẩy nhanh tiến độ các công trình chào mừng đại hội, tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, toàn Đảng bộ Khối đã có 116 công trình, phần việc cụ thể được đăng ký thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Đình Hải, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Lê Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối tặng Giấy khen cho các TCCSĐ có thành tích xuất sắc trong đại hội cấp cơ sở.


Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối đã khen thưởng 10 TCCSĐ có thành tích xuất sắc trong đại hội cấp cơ sở và 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức các phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Khối đã tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời khen thưởng 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ.

Từ thành công của đại hội cấp cơ sở, Đảng bộ Khối đang tích cực chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến khai mạc vào sáng 14-7-2020.
Phan Xuân BínhĐảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS