Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Chí Linh (Hải Dương) lần thứ XXIII
23:3' 6/7/2020

Sáng 6-7, Đảng bộ TP. Chí Linh khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.


Cùng dự có các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, lãnh đạo TP. Chí Linh qua các thời kỳ và 234 đại biểu đại diện cho hơn 10.033 đảng viên của Đảng bộ thành phố.

Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Chí Linh lần thứ XXII và xác định các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ TP. Chí Linh khóa XXII.

Các ý kiến tham gia thảo luận tại Đại hội đã tập trung phân tích những vấn đề đặt ra đối với phát triển đô thị Chí Linh và các tiêu chí của đô thị loại II; đổi mới phương thức hoạt động, giúp đỡ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, bình bẳng, tiến bộ, hạnh phúc…


Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương, Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Nguyễn Mạnh Hiển chúc mừng và biểu dương những thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Chí Linh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Thành phố đã phát huy tiềm năng, lợi thế, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu xây dựng Chí Linh có những bước phát triển nhanh và bền vững, từ một huyện miền núi trở thành thị xã và đến nay là thành phố trực thuộc tỉnh. Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII, trong đó nhiều chỉ tiêu hoàn thành trước kế hoạch đề ra với chất lượng, hiệu quả cao. Những thành tích đạt được đã tạo tiền đề vững chắc để thành phố tiếp tục có bước phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ qua, TP. Chí Linh vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần được phân tích, xác định rõ trách nhiệm để có các giải pháp khắc phục. Đó là kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của thành phố; việc phối hợp với các ngành của tỉnh triển khai một số dự án lớn, quan trọng chưa đạt yêu cầu đề ra. Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của thành phố; chưa xây dựng được các công trình văn hóa, điểm nhấn của đô thị…

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị Đại hội cần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước sự phát triển đi lên của thành phố, thảo luận làm rõ, bổ sung, hoàn thiện để thống nhất thực hiện. Yêu cầu Đảng bộ và nhân dân TP. Chí Linh cần tiếp tục đánh giá rõ tiềm năng, thế mạnh, phát huy mạnh mẽ kết quả đạt được trong 5 năm qua để không ngừng phấn đấu vươn lên, chủ động đổi mới, sáng tạo, bứt phá trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tiếp tục huy động các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để tạo sự đột phá trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ, thương mại. Tạo môi trường thuận lợi thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, có năng lực đầu tư vào các ngành dịch vụ mới, có giá trị gia tăng cao. Chủ động liên kết, hợp tác phát triển với các địa phương có thế mạnh, các doanh nghiệp lớn để xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nông nghiệp sạch, công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, liên kết thành chuỗi sản xuất - cung ứng, quản lý, xây dựng và phát triển các thương hiệu sản phẩm đặc trưng, riêng có của Chí Linh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu TP. Chí Linh tập trung xây dựng quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm phát huy lợi thế của thành phố, thu hút các nhà đầu tư lớn đến với Chí Linh. Quyết liệt bứt phá mạnh mẽ trong phát triển không gian đô thị 5 - 10 năm tới và xa hơn. Phát triển một số tuyến giao thông đối nội và đối ngoại quan trọng để tăng cường kết nối với các địa phương lân cận, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đô thị trước mắt và lâu dài. Tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hạ tầng du lịch, đưa Chí Linh trở thành vùng phát triển về du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng với sản phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn du khách. Trong phát triển kinh tế, TP. Chí Linh cần quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy cảnh quan riêng có của Chí Linh. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản.

Tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển sự nghiệp văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn. Xây dựng người Chí Linh văn minh, thân thiện, năng động. Bảo đảm an sinh và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Tập trung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quý trọng hiền tài, tạo động lực phát triển lâu dài cho thành phố. Quan tâm chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh. Đầu tư xứng đáng cho các thiết chế văn hóa, thể thao. Chú trọng phát triển và quản lý tốt các hoạt động văn hóa, tạo môi trường lành mạnh, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Cùng với phát triển kinh tế, TP. Chí Linh cần quan tâm đến công tác xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) gắn với thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Từng bước xây dựng chính quyền đô thị, chính quyền “điện tử” theo hướng xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân.

TP. Chí Linh cần chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh xây dựng chiến lược quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của thành phố để nhiều người biết, đến với Chí Linh đầu tư, sản xuất - kinh doanh và sinh sống cũng như tham quan, du lịch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đại hội cần phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, đề cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, sáng suốt lựa chọn những đồng chí hội đủ các tiêu chuẩn, có phẩm chất đạo đức, uy tín, tinh thần trách nhiệm cao để tham gia vào BCH Đảng bộ thành phố khoá XXIII, cũng như bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, Đại hội đã bầu một lần đủ 40 ủy viên BCH Đảng bộ TP Chí Linh khóa XXIII với số phiếu tập trung cao, bảo đảm cơ cấu, chất lượng.
Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ TP. Chí Linh khóa XXIII đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 13 đồng chí; bầu Bí thư, các Phó Bí thư Thành ủy. Kết quả, đồng chí Hoàng Quốc Thưởng, tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Chí Linh khóa XXII tái cử chức danh Bí thư Thành ủy Chí Linh khóa XXIII; đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Chí Linh khóa XXII tái cử chức danh Phó Bí thư Thành ủy khóa XXIII; đồng chí Nguyễn Văn Kiên, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy khóa XXIII.
BCH Đảng bộ TP. Chí Linh bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 7 đồng chí; đồng chí Tô Văn Sang, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XXII tái cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XXIII.
 
 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ TP. Chí Linh khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

P.V

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS