Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Điện Biên lần thứ XX - đại hội điểm cấp trên cơ sở của tỉnh Điện Biên
18:2' 10/7/2020

Đảng bộ huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội điểm cấp trên cơ sở của tỉnh Điện Biên.
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Văn Sơn phát biểu tại Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành phố và 255 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 6.700 đảng viên thuộc 68 TCCSĐ trong toàn Đảng bộ huyện.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Điện Biên đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực như: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 1.589,71 tỷ đồng; giá trị sản xuất khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản đạt 1.225 tỷ đồng, tăng 156 tỷ đồng so với năm 2015; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 1.677 tỷ đồng, tăng 425 tỷ đồng so với năm 2015; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 2.913 tỷ đồng (tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 13%/năm); thu ngân sách trên địa bàn đạt 98,350 tỷ đồng (tăng bình quân trên 10%); tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 54%; tỷ lệ giảm nghèo đạt trên 4%/năm, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 10,82%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 31,7 triệu đồng/người/năm; đến đầu năm 2020 có 15/21 xã đã cán đích nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự xã hội ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; hoạt động của chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới tích cực.

Với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng huyện Điện Biên phát triển toàn diện, bền vững”, Đại hội đã thảo luận, thống nhất 5 nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực đột phá và 8 nhóm giải pháp thực hiện; thống nhất 17 chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đánh giá cao những kết quả mà cán bộ và nhân dân các dân tộc huyện Điện Biên đã đạt được trong 5 năm qua. Từ những kết quả đạt được, đồng chí đề nghị toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy và coi đó là kinh nghiệm từ thực tiễn để tiếp tục phấn đấu đưa huyện Điện Biên vươn lên, ra khỏi huyện nghèo và giúp người dân có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Đồng chí nêu thêm 4 nhóm vấn đề huyện cần tập trung trong thời gian tới, đó là xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, trong đó nông nghiệp, lâm nghiệp giữ vai trò chủ đạo. Huyện cần tập trung các giải pháp, khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của địa phương; đóng góp tích cực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện, đồng thời thực hiện tốt chính sách dân tộc, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội... Gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng Đảng bộ và từng TCCSĐ thật sự trong sạch, vững mạnh; chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên…

BCH Đảng bộ huyện Điện Biên khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu CBH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 38 đồng chí. Tại Hội nghị BCH lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Phạm Đức Toàn tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025, với tỷ lệ phiếu bầu cao. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 32 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, đổi mới, dân chủ, kỷ cương, phát triển và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Điện Biên lần thứ XX đã thành công tốt đẹp.

Phong LâmBan Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS