Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Sơn La: Đại hội cấp huyện bầu bí thư trực tiếp
17:48' 13/7/2020

Trong 3 ngày (7 đến 9-7-2020), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sông Mã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là đại hội cấp trên cơ sở đầu tiên của tỉnh Sơn La bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội. 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội


Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, Đảng bộ huyện Sông Mã đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.452,6 tỷ đồng, trong đó thu trên địa bàn huyện đạt 502,2 tỷ đồng, bằng 228,2% so với chỉ tiêu Đại hội, tăng bình quân 11,4%/năm. Phát huy tiềm năng lợi thế, điều kiện tự nhiên, 5 năm qua huyện Sông Mã đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất theo hướng hàng hóa. Hiện nay toàn huyện có 9.435ha cây ăn quả, trong đó có 7.010ha nhãn, diện tích nhãn cho thu hoạch 4.400ha, sản lượng ước đạt trên 4.400 tấn. Sông Mã đã trở thành địa phương có diện tích nhãn lớn nhất của tỉnh Sơn La. Trong chỉ đạo chương trình xây dựng NTM, Đảng bộ huyện Sông Mã đã thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức của cán bộ, nhân dân về chương trình, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, với nhiều cách làm sáng tạo. Trong 5 năm đã hoàn thành 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tang 1 xã so với chỉ tiêu Đại hội, 9 xã đạt 10 tiêu chí trở lên, 7 xã đạt 6-9 tiêu chí.

Đặc biệt sau 5 năm huy động các nguồn lực cho công tác giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần rút ngắn khoảng cách phát triển kinh tế - xã hội giữa các xã vùng cao và vùng thấp trên địa bàn huyện, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện rõ rệt, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy và BCH Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 37 đồng chí. Với số phiếu bầu 211/212, đạt 99,53%, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đã trúng cử chức danh Bí thư Huyện ủy Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; bầu 2 phó bí thư Huyện ủy; bầu 7 ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra,  nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội bầu 20 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025

1- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 510 tỷ đồng.

2- Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 11,28%.

3- Xây dựng thị trấn Sông Mã thành đô thị loại IV vào năm 2025.

4- Đến năm 2025, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động xã hội đạt 61%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 35%.

5- Tăng thêm 30 doanh nghiệp và hợp tác xã.

6- Duy trì, ổn định 11.000ha cây ăn quả giai đoạn 2020-2025; đến năm 2025 phát triển đàn đại gia súc đạt 68.000 con.

7- Duy trì xã Chiềng Sơ đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2020-2025. Đến năm 2025 xây dựng xã Chiềng Khương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; phấn đấu xây dựng thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 6 xã đạt 10-18 tiêu chí; 7 xã đạt 7-9 tiêu chí; phấn đấu có 6 sản phẩm OCOP cấp huyện.

8- Đến năm 2025 xây dựng thêm 10 đơn vị trường mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ đạt 92,45%.

9- Đến năm 2025 tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt 95% trở lên.

10- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2020-2025 giảm bình quân 3%/năm trở lên.

11- Đến năm 2025 tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" đạt 65%.

12- Đến năm 2025 tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,3%; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 5,5% trở lên.

13- Đến năm 2025 tỷ lệ người sử dụng in-tơ-nét đạt 42% trở lên.

14- 98% cơ quan, doanh nghiệp, trường học; 80% xã, thị trấn; 85% bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" vào năm 2025.

15- Đến năm 2025 có 100% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 48% dân số nông thôn, 100% dân số đô thị được sử dụng nước sạch.

16- 100% chất thải rắn ở đô thị được thu gom, xử lý; 70% chất thải rắn ở nông thôn được thu gom.

17- Giai đoạn 2020-2025, diện tích rừng trồng mới tập trung 1.500ha. Đến năm 2025 tỷ lệ độ che phủ rừng ổn định 41,6%.

18- Hằng năm có trên 90% TCCSĐ và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

19- Đến năm 2025 có 100% bí thư chi bộ, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác mặt trận bản, tổ dân phố được bồi dưỡng, tập huấn theo quy định.

P.V

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS