Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng Quận 5 ngày càng giàu đẹp, văn minh
12:7' 26/7/2020
Trong 3 ngày, từ 22 đến 24-7-2020, Đảng bộ Quận 5 TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề "Đoàn kết, năng động, trách nhiệm vì Quận 5 phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình". Các đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh tới dự.


Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy  trao lẵng hoa của BCH Đảng bộ thành phố chúc mừng Đại hội.

Báo cáo chính trị do đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 5 (khóa XI) trình bày và các tham luận tại Đại hội đã nêu bật thành tựu, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ qua; chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong 5 năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, song với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 5 đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ, đạt và vượt các chi tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, thương mại - dịch vụ phát triển với nhiều loại hình kinh doanh đa dạng, phong phú; hình thành và phát triển nhiều trung tâm thương mại, các phố chuyên doanh sôi động. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 11,5%/năm, đạt chỉ tiêu đề ra. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng năm đều đạt so với dự toán. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng được quan tâm thực hiện, nhiều công trình kinh tế, phúc lợi, công cộng xã hội, chỉnh trang nhà ở, chung cư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện hình ảnh đô thị, cải thiện môi trường sống của người dân. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội truyền thống được quan tâm thực hiện với nhiều loại hình phong phú, đa dạng, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí lành mạnh của các tầng lớp nhân dân, phù hợp với địa bàn có đông đồng bào người Việt gốc Hoa sinh sống. Việc bảo tồn di tích gắn với đặc trưng văn hóa của cộng đồng người Hoa trên địa bàn quận luôn được giữ gìn và phát huy; tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở Quận 5 được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe nhân dân và các chương trình giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa đạt kết quả thiết thực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cải cách tư pháp và cải cách hành chính có chuyển biến tích cực; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ngày càng được nâng lên; vai trò của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được phát huy. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường theo yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Toàn cảnh Đại hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, còn những mặt tồn tại, hạn chế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của quận. Doanh thu thương mại - dịch vụ và giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng chưa cao; chưa có nhiều giải pháp đột phá để phát triển hoạt động kinh tế của quận. Tiến độ thực hiện một số công trình, dự án đầu tư của tư nhân còn chậm; ít dự án đầu tư công trình lớn theo hướng hiện đại. Mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường có lúc, có nơi thực hiện chưa tốt, nhất là những nơi tập trung đông người như chợ, bệnh viện. Tội phạm hình sự còn diễn biến phức tạp. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa chủ động, nhạy bén; việc triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa sát với từng loại hình cơ sở đảng. Chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ chưa cao; công tác phát triển đảng viên ở một số nơi chưa đạt yêu cầu. Công tác tự kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên chưa thường xuyên, ít trường hợp tự phát hiện, xử lý vi phạm. Hoạt động của các đoàn thể đôi lúc còn dàn trải, công tác xây dựng lực lượng nòng cốt chất lượng chưa cao...

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế là, trong chỉ đạo, điều hành một số mục tiêu, chương trình trọng điểm còn thiếu giải pháp phối hợp đồng bộ, nhất là trong việc tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy chưa theo kịp tình hình thực tiễn đặt ra; chưa huy động và phát huy tối đa các nguồn lực xã hội để phục vụ cho mục tiêu phát triển của quận. Một số cán bộ, đảng viên chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Quận 5 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời gợi mở một số vấn đề trọng tâm Đại hội cần tập trung thảo luận và quyết định.

Đồng chí Trần Lưu Quang đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Quận 5 cần tập trung giải pháp để duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế. Huy động nhiều nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực ngoài ngân sách để phát triển thương mại - dịch vụ chất lượng cao; đầu tư củng cố và phát triển các phố chuyên doanh hiện hữu và các siêu thị, trung tâm thương mại, hiện đại hóa và nâng cấp, mở rộng hệ thống bán lẻ cả về quy mô và chất lượng. Tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng du lịch. Nâng cao chất lượng quy hoạch, tăng cường nâng cấp, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị bền vững. Đẩy mạnh xã hội hóa phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giữ vững chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh, Đảng bộ Quận 5 cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dung, chỉnh đốn Đảng; đề cao cảnh giác, đấu tranh với mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch và các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và của thành phố về vấn đề nêu gương, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị. Phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của tổ chức đảng, cơ quan hành chính, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Do đặc điểm của địa phương có đông đồng bào người Hoa, quận cần chú trọng và thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ người Hoa từ quận đến cơ sở; tạo điều kiện cho các tổ chức hội đoàn, hội quán hoạt động theo quy định của pháp luật, bảo đảm các chính sách an sinh xã hội, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng Quận 5 ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Trần Lưu Quang đề nghị, cùng với việc thảo luận góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị của quận, các đại biểu cần đề cao trách nhiệm, cân nhắc lựa chọn những cán bộ có đức, có tài để bầu vào BCH Đảng bộ quận khóa XII, trong đó chú ý quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc và có tính kế thừa cho các nhiệm kỳ tiếp theo.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết xác định 18 chỉ tiêu chủ yếu cùng 11 chương trình, đề án phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó có nhiều chỉ tiêu mang tính đột phá như: Giá trị sản xuất thương mai - dịch vụ tăng bình quân 11,12%/năm; giá trị ngành công nghiệp - xây dựng tăng 4,07%; tổng thu ngân sách nhà nước của cả nhiệm kỳ đạt 10.200 tỷ đồng (đạt 109.08% so với tổng dự toán được giao)...

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 5 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ quận khóa XII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI gồm 9 đồng chí (1 đồng chí dự khuyết). Tại Hội nghị thứ nhất, BCH Đảng bộ quận khóa XII đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Quận ủy gồm 13 đồng chí và UBKT Quận ủy gồm 9 đồng chí. Đồng chí đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy tái đắc cử Bí thư Quận ủy Quận 5 nhiệm kỳ 2020-2025.
T.S

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS