Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Yên Bái hoàn thành đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương
10:9' 29/7/2020

Vừa qua, Yên Bái đã hoàn thành xong 12/12 đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đánh giá của Tỉnh ủy Yên Bái, các đại hội đã thực hiện đầy đủ nội dung, quy trình theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

BCH Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. Đây là đại hội cấp huyện và tuơng đương cuối cùng của tỉnh Yên Bái được tổ chức.

Việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, tỉnh đã quán triệt, triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cụ thể hóa các văn bản của Trung ương và công tác chỉ đạo, triển khai của Tỉnh ủy. 

Đánh giá chung về công tác tổ chức đại hội cấp huyện và tương đương của tỉnh, về cơ bản, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH các đảng bộ được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, gắn với những nội dung cốt lõi tập trung về quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Không khí thảo luận, đóng góp tại các đại hội sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm, tạo sự tin tưởng, đoàn kết, dân chủ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo 11 trong số 12 đảng bộ thực hiện đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy; việc kiểm phiếu thực hiện trên máy tính bằng phần mềm kiểm phiếu do Ban Tổ chức Trung ương cung cấp, bảo đảm chính xác, tiết kiệm thời gian.

Điểm nhấn trong công tác bầu cử của các đại hội: 100% nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị đều trúng cử, được đại hội tín nhiệm bầu với tỷ lệ phiếu cao. Tỷ lệ cấp ủy viên là nữ đạt 21,1%; cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số đạt 31%; độ tuổi bình quân là 46. 

Một số hạn chế của các đại hội cấp trên cơ sở được chỉ rõ như: một số báo cáo chính trị thiếu những giải pháp mang tính đột phá nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh, lợi thế của địa phương, đơn vị; chất lượng ý kiến tham gia vào các văn kiện của Trung ương, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX ở một số nơi còn hạn chế. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết phục vụ đại hội một số nơi chưa chu đáo…

Hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã trình BCH Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến về dự kiến thời gian tổ chức và Chương trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 22 đến ngày 24-9-2020.

PV

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS