Tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Nhà nước lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
18:10' 17/8/2020

Trong 2 ngày 16 và 17-8, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Nhà nước lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội. Dự Đại hội còn có đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, đại diện lãnh đạo các ban đảng Trung ương, các ban của Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương cùng 247 đại biểu đại diện cho 2.281 đảng viên của Đảng bộ.Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Nhà nước nhiệm kỳ 2015-2020 khẳng định: Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phát huy tinh thần “Đoàn kết, nhất trí - Đổi mới, sáng tạo - Kỷ cương, trách nhiệm”, nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại biểu dự Đại hội.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Nhà nước luôn bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương và tình hình thực tiễn của Đảng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Nhà nước và các cấp ủy đảng trong Đảng bộ có nhiều đổi mới, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt hơn. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị được phát huy; tính chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao; tinh thần dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ được củng cố vững chắc. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, bảo đảm chất lượng và đúng quy định. Cấp ủy các cấp đã chủ động, tích cực trong triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương với nhiều cách làm hiệu quả, sát thực tiễn, có sức lan tỏa... Chất lượng chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ ngày càng được nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.


Qua kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm sau: Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; kiên định thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, phù hợp với Chiến lược phát triển của Ngành Ngân hàng. Không ngừng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nghiêm túc trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ chi bộ.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định: Nhìn lại 5 năm qua, có thể thấy Ngành Ngân hàng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những kết quả nổi bật thể hiện trên các mặt như thể chế pháp luật về tiền tệ, hoạt động ngân hàng tiếp tục được hoàn thiện, phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế; điều hành chính sách tiền tệ đạt mục tiêu kiểm soát lạm phát ở mức thấp, ổn định kinh tế vĩ mô; thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định; cơ cấu tín dụng chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng hiệu quả, chất lượng cùng với mặt bằng lãi suất cho vay giảm đã góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững; Quy mô dự trữ ngoại hối Nhà nước tăng lên gần gấp 3 lần so với năm 2015, đã khẳng định tính đúng đắn trong công tác hoạch định, thực thi chính sách tiền tệ nói chung, chính sách tỷ giá và ngoại tệ nói riêng, bảo đảm năng lực điều tiết thị trường, góp phần nâng cao tín nhiệm, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đặc biệt, năm 2020, trong bối cảnh toàn xã hội bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, sự triển khai kịp thời, đúng hướng và đồng bộ các chính sách của các cấp, các ngành và những giải pháp quyết liệt về tiền tệ, hoạt động ngân hàng đã góp phần phục hồi kinh tế đất nước, đưa Việt Nam là một trong số ít các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng dương.

Theo đồng chí Lê Minh Hưng, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển nhanh chóng, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động nâng cao hiệu quả của các hệ thống thanh toán, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và tạo điều kiện cho các hoạt động chuyển đổi số, phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng trên nền tảng công nghệ hiện đại. Tiến trình hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng đạt nhiều kết quả tích cực. Năm năm liên tục (2015-2019), Ngân hàng Nhà nước dẫn đầu bảng xếp hạng khối các bộ, ngành Trung ương về chỉ số cải cách hành chính. Công tác truyền thông có nhiều đổi mới, đạt những kết quả tích cực, đã xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch truyền thông về cơ chế, chính sách, chỉ đạo, điều hành của Quốc hội, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng đến đông đảo người dân, doanh nghiệp, tạo được sự đồng thuận cao của toàn xã hội.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương nhất trí với những nội dung được trình bày tại Đại hội. Ghi nhận những kết quả đạt được trong 5 năm qua, đồng chí Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương cho rằng Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Nhà nước với quyết tâm chính trị cao, đã nỗ lực, cố gắng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Ban cán sự đảng, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và đảng viên trong Đảng bộ tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát tốt lạm phát, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Nhà nước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội XII của Đảng bộ Khối; chủ động đổi mới và có nhiều sáng tạo trong việc triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp. Công tác chính trị tư tưởng được Đảng ủy tăng cường, chú trọng đổi mới phương pháp thông tin, tuyên truyền, tăng cường hoạt động về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và có giải pháp định hướng tư tưởng phù hợp. Từng bước thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn cấp ủy, tổ chức bộ máy theo quy định của Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy Khối; việc “Nâng cao chất lượng chi bộ” được duy trì nền nếp, nội dung sinh hoạt chi bộ đã có nhiều đổi mới, có chiều sâu và hiệu quả thiết thực hơn; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.BCH Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước nhiệm kỳ 2020-2025.
PG

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS