Tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Đại hội Đảng bộ huyện Kiên Lương (Kiên Giang) lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025
18:10' 17/8/2020

Đảng bộ huyện Kiên Lương (Kiên Giang) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội với mức tăng trưởng khá cao.
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Theo báo cáo chính trị (nhiệm kỳ 2015-2020), tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9,95%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 76,48 triệu đồng/người/năm (vượt 0,37% Nghị quyết); chuyển dịch các ngành kinh tế từng bước theo hướng tích cực đã xác định rõ hơn tiềm năng thế mạnh, tập trung đầu tư khai thác những lợi thế, tạo tiền đề cho bước phát triển tiếp theo. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt Nghị quyết như: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, phát triển giao thông nông thôn, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản, huy động học sinh đến lớp đúng độ tuổi, giảm nghèo… Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho bước phát triển mới, đời sống nhân dân nông thôn có những thay đổi tích cực. Quốc phòng, an ninh được củng cố tăng cường, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo thực hiện; quan tâm nhiều hơn công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chính quyền các cấp tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên các mặt công tác; chất lượng hoạt động mặt trận, đoàn thể các cấp tiếp tục được nâng lên theo hướng sát cơ sở, gần gũi nhân dân.

Đảng bộ huyện luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đi đôi với quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có trình độ, năng lực lãnh đạo, phẩm chất đạo đức, tiêu biểu, gương mẫu; từng bước bố trí, phân công, cơ cấu ngạch công chức, viên chức đúng theo vị trí việc làm; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nâng lên về trình độ, năng lực, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp tiếp tục được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 với những chỉ tiêu quan trọng. Trong nhiệm kỳ tới, Kiên Lương tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch các ngành kinh tế, phấn đấu giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ bình quân 9,95%/năm; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 7,26%/năm; nông nghiệp tăng 5,75%/năm và thủy sản tăng 5,76%/năm. Trong sản xuất nông nghiệp, phấn đấu sản lượng lương thực đạt 285.850 tấn; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 114.332 tấn (trong đó, nuôi tôm 32.588 tấn). Huyện phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; giải quyết việc làm cho 23.000 lao động/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 72% (trong đó đào tạo nghề có bằng cấp chứng chỉ đạt 57%); tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng nước sạch đạt 60%, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%. Về y tế, phấn đấu đạt bình quân 5,8 bác sĩ/vạn dân; giữ vững 100% trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia; 100% cơ sở y tế đều có thiết bị thu gom và xử lý chất thải đạt chuẩn. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu kết nạp 200 đảng viên, hằng năm tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 85%. Quản lý tốt đoàn viên, hội viên, tập hợp phát triển quần chúng vào các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đạt trên 65%, chất lượng hoạt động chi đoàn, chi hội từ khá trở lển đạt 85%.

Huyện đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá, tiếp tục phát triển kinh tế biển, ven biển, trọng tâm là du lịch biển; nuôi tôm công nghiệp công nghệ cao và nuôi biển bền vững; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và đô thị đồng bộ theo hướng thị xã. Nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cán bộ chủ chốt các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ.

BCH khóa mới ra mắt.

Đại hội Đảng bộ huyện đã bầu BCH khóa mới gồm 39 đồng chí. BCH Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Giang Thanh Khoa, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa XII tái đắc cử Bí thư Huyện ủy khóa XIII nhiệm kỳ 2020-2025.
Quốc TuấnBan Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS