Tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Đại hội đại biểu Đảng bộ Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ I
21:13' 18/8/2020

Trong 2 ngày (17 và 18-8-2020), với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đại biểu Đảng bộ Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Toàn cảnh Đại hội.

Đồng chí Phạm Quang Thao - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Tham dự Đại hội còn có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cùng 250 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 3.900 đảng viên trong toàn Đảng bộ Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Báo cáo chính trị trình Đại hội do đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trình bày đã nêu rõ, sau hơn 1 năm thành lập và đi vào hoạt động, Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy công tác đảng, ban hành Quy chế hoạt động, Quy chế phối hợp, phân công công tác BCH, Ban Thường vụ, kế hoạch công tác; chỉ đạo, điều hành theo chương trình, kế hoạch, bảo đảm phát huy đầy đủ vai trò của tổ chức đảng, xử lý kịp thời, linh hoạt, đúng quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cấp trên cơ sở, cũng như các vấn đề vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ đối với tổ chức đảng mới thành lập, nhiệm vụ chính trị rất lớn và phức tạp, có nhiều áp lực, trong khi nguồn nhân lực hạn chế, cán bộ công tác đảng 100% là kiêm nhiệm. Riêng về công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Đảng bộ đã tập trung, chú trọng các mặt công tác như tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác tư tưởng chính trị được Đảng ủy Ủy ban đặc biệt chú trọng, thường xuyên triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng; công tác tổ chức - cán bộ, xây dựng tổ chức đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh để sớm kiện toàn bộ máy tổ chức chính quyền, ổn định tổ chức đảng, bảo đảm phát huy hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ủy ban; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được Đảng ủy Ủy ban quan tâm và chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục, làm tốt công tác cảnh báo, phát hiện sớm để ngăn ngừa vi phạm trong thực hiện Điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng trong toàn Đảng bộ; công tác dân vận và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới...

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ủy ban đã triển khai thực hiện nhanh chóng và kịp thời nguyên tắc tiếp nhận và chuyển giao nguyên trạng quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 19 tập đoàn, tổng công ty từ các bộ, cơ quan theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tập trung xử lý dứt điểm các công việc còn dở dang được bàn giao về Ủy ban. Thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp được quy định tại các văn bản pháp luật để xử lý những công việc mới phát sinh sau khi Ủy ban tiếp nhận 19 tập đoàn, tổng công ty…

Đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội.

Với chủ đề “Phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, giữ vững kỷ luật kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần xây dựng Đảng bộ Ủy ban trong sạch, vững mạnh”, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã đề ra 11 chỉ tiêu cơ bản trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Phạm Quang Thao - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Quang Thao - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của một cơ quan thuộc Chính phủ và vai trò đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, Đảng bộ cần tập trung thực hiện các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong báo cáo chính trị trình Đại hội.

Đồng chí Phạm Quang Thao đề nghị ngay sau Đại hội này, BCH khóa mới cần tiếp thu, hoàn thiện, sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và xây dựng kế hoạch công tác của cả nhiệm kỳ và hằng năm, trong đó tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết tâm xây dựng Ủy ban là cơ quan chuyên trách, chuyên nghiệp, có năng lực và nguồn lực tương xứng để tập trung chức năng quản lý, đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp; triển khai thực hiện việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; thực hiện tốt công tác tổ chức - cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Ủy ban; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của Ủy ban trong giai đoạn mới.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội bầu BCH Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 đồng chí (trong nhiệm kỳ sẽ bầu bổ sung thêm 2 đồng chí).

BCH Đảng bộ khoá mới ra mắt Đại hội.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, BCH Đảng bộ Ủy ban nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 8 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Ủy ban gồm 7 đồng chí. Đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương lần thứ XIII gồm 7 đồng chí.

Sự ra đời của tổ chức Đảng tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp được hình thành và phát triển cùng với sự ra đời và hoạt động của Ủy ban theo 3 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Ngày 9-4-2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đã ban hành Quyết định số 1262-QĐ/ĐUK lập Chi bộ cơ sở Ủy ban trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương.

- Giai đoạn 2: Ngày 27-12-2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đã ban hành Quyết định số 1618-QĐ/ĐUK lập Đảng bộ cơ sở Ủy ban trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương.

- Giai đoạn 3: Ngày 6-1-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan đã ban hành Quyết định số 2169-QĐ/ĐUK lập Đảng bộ cấp trên cơ sở Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương ngay sau khi tiếp nhận 3 đảng bộ: Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam; Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam từ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải; Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam từ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hiện nay, đơn vị bao gồm 12 tổ chức đảng trực thuộc (trong đó 9 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Ủy ban, 2 đảng bộ cơ sở và 1 đảng bộ cơ sở được giao một số quyền cấp trên cơ sở. Tổng số đảng viên đến thời điểm hiện nay 3.927 đồng chí.

Đỗ Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS