Tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 3 (TP. Hồ Chí Minh) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
21:14' 18/8/2020

Trong các ngày 16, 17 và 18-8, Đảng bộ Quận 3, TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh dự và phát biểu ý kiến.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội.
 
Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, trong 5 năm qua, Quận 3 đã phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Kinh tế quận tiếp tục phát triển đúng định hướng; tốc độ tăng trưởng bình quân trong nhiệm kỳ đạt 10,96% (chỉ tiêu nhiệm kỳ là hằng năm tăng 6%). Cơ cấu giá trị sản xuất tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ. Tổng thu ngân sách hằng năm đều vượt với chỉ tiêu; năm 2019 tăng gấp 3 lần so với đầu nhiệm kỳ, đứng thứ nhì trong 24 quận, huyện của thành phố về tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Đô thị - môi trường được chỉnh trang và đầu tư đúng mức. Các cấp ủy đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm theo mô hình “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Trong 5 năm, toàn quận đã vận động mở rộng 37 tuyến hẻm (chỉ tiêu đầu nhiệm kỳ là 28 hẻm) với số hộ dân tham gia hiến đất là 1.425 hộ dân, tổng diện tích mở rộng hẻm hơn 8.000m2 (tương ứng số tiền dân tham gia hiến gần 378 tỷ đồng). Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường có nhiều nét mới; tiếp tục đầu tư phát triển mảng xanh trên địa bàn, góp phần tăng thêm mỹ quan đô thị. Tổng diện tích mảng xanh đạt hơn 55.237m2, bình quân là 0,29m2/người (nhiệm kỳ trước là 0,2m2/người). Bộ mặt đô thị có nhiều thay đổi, môi trường từng bước được cải thiện; đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng cao, an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh - quốc phòng được tăng cường; cải cách hành chính đã có những bước chuyển biến vững chắc. Quận đã phát huy các nguồn lực xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trong quận với nhiều giải pháp thiết thực.  Đến nay, toàn quận chỉ còn 26 hộ nghèo và 352 hộ cận nghèo.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ quận tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, cơ bản đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ Quận 3 đã kết nạp được 885 đảng viên, đạt và vượt tỷ lệ 110,6% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ XI đề ra.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân Quận 3 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. “Những kết quả tốt đẹp mà quận đạt được trong nhiệm kỳ qua là công sức, trí tuệ, sự phấn đấu rất to lớn của toàn Đảng bộ, của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân Quận 3, đã chung sức, đồng lòng, khắc phục những khó khăn, chủ động sáng tạo trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ được giao”, Đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Về những nhiệm vụ 5 năm tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang đề nghị, Quận 3 phải tập trung đầu tư, tiếp tục chỉnh trang và phát triển theo hướng đô thị xanh và thông minh, gắn với phát triển kinh tế bền vững. Thực hiện các đồ án chỉnh trang đô thị, cần có cách tiếp cận để vừa chỉnh trang, làm mới nhưng ít gây tác động nhất đến đời sống người dân. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục huy động tối đa nguồn lực và tạo mọi thuận lợi để phát triển dịch vụ - thương mại một cách bền vững; chú trọng xây dựng thương hiệu đặc trưng cho Quận 3 và cũng là cho thành phố.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Trần Lưu Quang đề nghị Đảng bộ Quận 3 nghiên cứu nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức; tiếp tục lãnh đạo đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị;  xác định rõ và nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị trở thành nhu cầu thiết thực của mỗi cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là sự nêu gương của từng cán bộ, đảng viên trong học tập, sinh hoạt và công tác; tiếp tục kiên trì, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với 24 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong nhiệm kỳ tới, Quận 3 phấn đấu tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất hằng năm đạt trên 10%; cơ cấu kinh tế đến năm 2025, tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ đạt 75%, công nghiệp - xây dựng 25%. Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 850 đảng viên; tỷ lệ TCCSĐ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước, không có cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; phấn đấu thành lập 10 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập…        

Đại hội biểu quyết thực hiện 2 chương trình hành động về xây dựng Quận 3 sạch, xanh và thân thiện với môi trường; chỉnh trang, phát triển đô thị trên địa bàn giai đoạn 2020-2025 và 5 đề án phát triển kinh tế - xã hội toàn diện.


BCH Đảng bộ khóa mới ra mắt.        

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Quận 3 nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI gồm 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Hội nghị BCH Đảng bộ Quận 3 lần I đã bầu ra Ban Thường vụ Quận ủy gồm 13 đồng chí; đồng chí Phạm Thành Kiên, Bí thư Quận ủy Quận 3 nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Phạm Bá Nhiễu

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS