Tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025
0:47' 27/8/2020
Trong các ngày 23, 24 và 25-8, Đảng bộ quận Thủ Đức tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tới dự.Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Quận ủy Thủ Đức nhiệm kỳ 2015-2020 nêu rõ: Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020, cùng với quá trình xây dựng và phát triển TP. Hồ Chí Minh về hướng Đông, quận Thủ Đức đã có những bước chuyển quan trọng, phát triển theo hướng đô thị bền vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm qua đạt 8,6% (chỉ tiêu Nghị quyết là 7-8%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, phù hợp với sự phát triển chung của thành phố. Thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu pháp lệnh, tốc độ tăng bình quân khoảng 7,3%/năm. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được thực hiện ngày một đồng bộ, góp phần chỉnh trang đô thị phù hợp với quá trình đô thị hóa của quận, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Việc huy động các nguồn lực xã hội thông qua phương thức vận động “Nhân dân tự nguyện hiến đất”, “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” được duy trì, với 23 dự án mở rộng đường, hẻm có hiệu quả cao; quận thực hiện xong 75 công trình cải tạo hệ thống thoát nước và nâng cấp đường, hẻm với tổng mức đầu tư là 168,896 tỷ đồng, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, nâng cao điều kiện đi lại, sinh sống người dân. Công tác văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ có sự chuyển biến rõ, chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được chú trọng, các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn đạt nhiều kết quả thiết thực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm giữ vững, ổn định, không có điểm nóng hay các vấn đề phức tạp. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Quận ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ; tổ chức tốt việc tiếp nhận, chuyển giao tổ chức đảng thuộc các doanh nghiệp cổ phần hóa không còn vốn Nhà nước về địa phương sinh hoạt theo chủ trương của Thành ủy và việc không tổ chức chi bộ cơ quan phường. Công tác bồi dưỡng, giáo dục, phát triển đảng viên và quản lý đảng viên có sự tập trung; nguồn quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng và chất lượng đảng viên mới kết nạp có nâng lên, phù hợp theo từng loại hình TCCSĐ và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố biểu dương những thành tựu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ Đức đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời gợi mở một số vấn đề Đại hội cần tập trung thảo luận.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong nêu rõ: Hiện nay, thành phố đã đề xuất với Trung ương chấp thuận chủ trương thành lập TP. Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập 3 quận (2, 9 và Thủ Đức). Do đó, ngay từ bây giờ Đảng bộ quận Thủ Đức cần chủ động đón đầu để thực hiện ngay các công việc nếu được Trung ương thông qua. Đồng thời, Đảng bộ quận cần tăng cường đoàn kết hơn nữa, phát huy truyền thống cách mạng, năng động sáng tạo và khát vọng lớn hơn thông qua việc triển khai các giải pháp trọng tâm sắp tới. Về phát triển kinh tế, Quận ủy quận Thủ Đức phải lãnh đạo, chỉ đạo để tạo sự đột phá trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, phấn đấu tỷ trọng thương mại - dịch vụ của quận phải đạt từ 62% trở lên trong cơ cấu kinh tế. Để đạt được yêu cầu này, quận phải đột phá vào dịch vụ, trước hết là xây dựng danh mục các sản phẩm chủ lực ngành dịch vụ; danh mục các thương hiệu đặc trưng của quận; phát triển dịch vụ mua sắm, ẩm thực ở các trạm dừng thuộc tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên... Đồng thời, quận tập trung xúc tiến để thành lập Trung tâm logistics với diện tích 74ha ở phường Linh Trung; nâng cấp mở rộng chợ đầu mối Thủ Đức trở thành chợ đầu mối hiện đại và có quy mô lớn của cả nước. Mặt khác, quận đặc biệt quan tâm đến phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng dịch vụ, hạ tầng công nghiệp, hạ tầng viễn thông, hạ tầng giao thông. Về quản lý đô thị, tiếp tục rà soát điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất phù hợp với định hướng phát triển của quận, nhất là lộ trình chuyển hơn 350ha đất trồng cây lâu năm, hàng năm và hơn 80ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai…

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tập trung vào nhiều mặt đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, kiên trì nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, xây dựng Đảng bộ Thủ Đức thật sự trong sạch, vững mạnh. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo. Cùng với đó, góp phần cùng với Quận 2 và Quận 9 xây dựng TP. Thủ Đức trở thành đô thị thông minh, hiện đại, đổi mới, sáng tạo, tương tác cao phía đông thành phố.

Đại hội biểu quyết tán thành 6 đề án lớn là các mục tiêu cụ thể thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Theo đó, quận Thủ Đức phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hằng năm 5% - 6%; giá trị sản xuất chung đạt tốc độ tăng bình quân 7% - 8%/năm (theo giá so sánh năm 2010). Tổng mức đầu tư 5 năm trên địa bàn quận đạt khoảng 2.500 - 3.000 tỷ đồng (bình quân đạt 400 - 500 tỷ đồng/năm).

Quận cũng xác định bảo đảm 100% doanh nghiệp sản xuất có xử lý nước thải, khí thải đạt đúng quy chuẩn; 100% cơ sở y tế do quận quản lý có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn quy định. 100% phường đạt danh hiệu “Phường không xả rác ra đường và kênh rạch”, có 66/73 khu phố đạt danh hiệu “Khu phố sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”, ít nhất 50% phường đạt danh hiệu “Phường sạch và xanh, thân thiện”. 

Về cải cách hành chính, hằng năm quận Thủ Đức quyết tâm thực hiện số lượng thủ tục hành chính áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại quận đã đạt trên 97% và tại 14 phường đạt trên 90%; tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước đạt 95% trở lên.

Đối với y tế, quận đặt mục tiêu đạt 21 bác sĩ/10.000 dân và 42 giường bệnh/10.000 dân; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%/tổng số người dân thường trú trên địa bàn. Nhiệm kỳ VI quận phấn đấu tạo việc làm mới cho 4.000 - 5.000 lao động; phấn đấu kiềm chế, kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình pháp hình sự dưới 7,4 vụ/10.000 dân số cư trú thực tế tại địa bàn quận; giảm tai nạn giao thông đường bộ 5% - 10% .

Nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu kết nạp mới 1.000 đảng viên; thành lập 10-15 tổ chức đảng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Quận đề ra 6 đề án, 8 công trình trọng tâm và 12-15 công trình trường học thực hiện cho nhiệm kỳ VI. 


BCH Đảng bộ quận Thủ Đức khóa mới ra mắt.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ quận Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 40 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu quận dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, gồm 12 đồng chí (trong đó có 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết). Trong Kỳ họp thứ I BCH Đảng bộ quận Thủ Đức đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Quận ủy;
đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Thủ Đức nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025.   

Phạm Bá Nhiễu

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS