Tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Hà Nội hoàn thành đại hội cấp trên cơ sở
21:20' 29/8/2020

Đến ngày 18-8, 50/50 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ TP. Hà Nội đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là tiền đề quan trọng hướng tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, dự kiến được tổ chức vào tháng 10-2020.Đánh giá chung, các đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở tại Hà Nội được diễn ra bảo đảm đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng theo Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 8-7-2019 của Thành ủy Hà Nội về “Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP. Hà Nội”.

Đảng bộ huyện Gia Lâm là đơn vị đầu tiên tổ chức đại hội cấp trên cơ sở của Hà Nội.

Thành ủy Hà Nội lựa chọn tổ chức 3 đại hội điểm cấp trên cơ sở gồm Đảng bộ huyện Gia Lâm, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô, Đảng bộ quận Ba Đình. Thành công từ các đơn vị được lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở đã tạo tiền đề cho các đơn vị còn lại học tập kinh nghiệm để tổ chức thành công đại hội.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở được các cấp ủy chủ động triển khai bảo đảm chất lượng, tiến độ. Báo cáo chính trị và hệ thống các văn kiện của đại hội được xây dựng nghiêm túc, qua nhiều bước lấy ý kiến, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể. Khâu chuẩn bị nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, 100% số nhân sự bầu cấp ủy được chuẩn hóa về hồ sơ, rà duyệt kỹ theo đúng quy định về bảo vệ chính trị nội bộ và được cơ quan có thẩm quyền kết luận. Các cấp ủy đều thực hiện nghiêm quy trình năm bước và bảo đảm cơ cấu trẻ, cơ cấu nữ.

Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét kỹ lưỡng, phê duyệt nhân sự 50 đơn vị theo đúng quy trình. Công tác bầu cử tại các đại hội diễn ra dân chủ. Kết quả bầu cử nhân sự cấp ủy các đảng bộ đều có số phiếu trúng cử cao. Cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý trúng cử với số phiếu tập trung, chỉ có duy nhất một trường hợp không trúng cử tại huyện Quốc Oai.

Theo số liệu của Ban Tổ chức Thành ủy, số lượng các đồng chí trúng cử cấp ủy khóa mới gồm 1.619 đồng chí. Trong đó, có 438 đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu, đạt tỷ lệ 27,1%; 178 đồng chí cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi), đạt tỷ lệ 11,0%; 370 đồng chí cán bộ nữ, đạt tỷ lệ 22,9% (nhiệm kỳ 2015-2020 là 16,4%). So với nhiệm kỳ 2015-2020, số cán bộ có trình độ trên đại học tăng từ 35,6% lên 63,9%; Trình độ lý luận cao cấp, cử nhân chính trị tăng từ 79,3% lên 86,9%; Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc kiến nghị sau đại hội. Các đại hội đã bầu đủ 459 đại biểu chính thức và 61 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Đáng lưu ý, trong số 50 đảng bộ cấp trên cơ sở, có 17 đảng bộ bầu trực tiếp bí thư tại đại hội, đạt tỷ lệ 34,0%; trong đó 16 đồng chí bí thư tái cử, một đồng chí tham gia lần đầu. Kết quả bầu cử, 17 đồng chí được giới thiệu để bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội đều trúng cử với số phiếu cao.

Trong thời điểm dịch COVID-19 có chuyển biến phức tạp, Thành ủy cũng đã chỉ đạo rút ngắn thời gian tổ chức đại hội, đa số giảm còn 1 - 1,5 ngày. Mặc dù rút ngắn thời gian nhưng những nội dung chính của đại hội vẫn được bảo đảm.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn có những hạn chế, thiếu sót qua các đại hội cấp trên cơ sở. Báo cáo chính trị của một số cấp ủy chưa sâu sắc, thiếu tính tổng kết, chưa đưa ra những giải pháp trọng tâm nhằm giải quyết những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc; thiếu cân đối giữa lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác xây dựng Đảng; thiếu những giải pháp mang tính đột phá để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, đơn vị.

Báo cáo kiểm điểm của BCH có một số nội dung trùng lắp với báo cáo chính trị, chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, cũng như chưa chỉ rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan và trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế. Bên cạnh đó, thời gian dành cho thảo luận và số lượng ý kiến thảo luận tại đại hội có nơi chưa nhiều. Một số ít tham luận trong đại hội còn mang nặng tính minh họa, xuôi chiều hoặc báo cáo thành tích, cho nên thiếu tính phản biện và đề xuất giải pháp cụ thể.

Về nhân sự, một số đơn vị bầu thiếu cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ; có trường hợp cấp ủy viên được giới thiệu tái cử song không trúng cử cấp ủy; có nơi còn để xảy ra sai sót trong khâu kiểm phiếu.

PV

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS