Tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Đồng chí Chẩu Văn Lâm tái cử giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang
12:21' 15/10/2020

Trong 4 ngày (từ 12 đến 15-10), Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tham phiên khai mạc và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.Các đồng chí đại biểu tham dự Đại hội

Tham dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng với 345 đại biểu, đại diện cho hơn 56.400 đảng viên trong toàn tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội

Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 nêu rõ “Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự quản quản lý, điều hành chủ động, linh hoạt của chính quyền các cấp cùng với sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra cơ bản hoàn thành, có nhiều chỉ tiêu vượt mục tiêu ở mức cao. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 6,45%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng năm đều đạt và vượt dự toán được giao. An sinh xã hội được bảo đảm, công tác giảm nghèo thu được nhiều kết quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được tăng cường và giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng có sự chuyển biến tích cực, toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được triển khai quyết liệt. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ được đổi mới. Năng lực chỉ đạo, điều hành và quản lý của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương thức, bảo đảm thiết thực và hiệu quả hơn. Nội bộ cấp uỷ đoàn kết, thống nhất, sự đồng thuận trong Đảng, trong nhân dân ngày càng tăng.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang khoá XVI, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trình bày tóm tắt báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương- Sáng tạo- phát triển”, Đảng bộ cũng thẳng thắn thừa nhận những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị đoàn thể như: Lãnh đạo phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, quy mô kinh tế nhỏ, chưa tạo được sự bứt phá để phát triển nhanh, bền vững; Quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa có mặt còn hạn chế. Hiệu quả bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa chưa cao. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao còn thiếu; tình hình an ninh, trật tự tại một số địa bàn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật mặc dù đã được kiềm chế nhưng chưa bền vững; Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân ở một số cơ sở hiệu quả chưa cao; Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Một bộ phận cán bộ, đảng viên trình độ, năng lực còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, thiếu tâm huyết trong phấn đấu và cống hiến. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ còn hạn chế; phát triển tổ chức đảng và đảng viên ở khu vực ngoài nhà nước gặp nhiều khó khăn. Còn một bộ phận đảng viên có biểu hiện suy thoái, chưa thật sự nêu gương, vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật,… Đây là tiền đề, cơ sở để Đảng bộ rút ra những bài học kinh nghiệm và phương hướng mục tiêu nhiệm kỳ mới.

Với chủ đề” Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc”, Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra những nhóm mục tiêu, phương hướng cụ thể. Theo đó, 15 chỉ tiêu chủ yếu được đề ra đến năm 2025, 4 chỉ tiêu định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời sẽ tập trung vào 3 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, năm năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tuyên Quang đã cơ bản trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đảng bộ thống nhất, đoàn kết, nhất là trong cấp ủy, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong nhân dân. Công tác cán bộ được chú trọng, nhất là công tác đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, quyết liệt, sáng tạo, gắn liền với kiểm tra, giám sát, giao việc khó, việc mới để thử thách, đào tạo đội ngũ cán bộ. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và chính quyền các cấp có nhiều đổi mới.

Nhiệm kỳ tới đây, tình hình thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp, trên cơ sở dự báo tình hình và thực tiễn phát triển của đất nước, của địa phương, Đại hội cần bám sát các quan điểm, định hướng lớn của Trung ương để quyết định chủ trương, quan điểm, định hướng phát triển của Tuyên Quang trong 5 năm, 10 năm tới. Đảng bộ cần cần tiếp tục đổi mới, chủ động, tích cực hơn nữa, với các giải pháp đồng bộ, bước đi thích hợp, với phương châm phát triển kinh tế xanh, nhanh, bền vững, gắn với đảm bảo an sinh, ổn định trật tự, an toàn xã hội; cần quan tâm nhiều hơn cho phát triển lĩnh vực này trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Chú ý kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản, tài nguyên thiên nhiên với các hoạt động du lịch; tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng, nhiệm vụ hàng đầu, then chốt của công tác xây dựng Đảng. Kiên trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu,…

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ mới

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 48 đồng chí (1 đồng chí sẽ được bầu bổ sung trong nhiệm kỳ). Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy (gồm 13 đồng chí), Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ (gồm 10 đồng chí). Đồng chí Chẩu Văn Lâm tiếp tục được tín nhiệm bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị bầu hai Phó Bí thư Tỉnh ủy là đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XVII, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII ra mắt Đại hội

Ngọc Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS