Tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
23:53' 15/10/2020
Sáng 15-10, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh (TP. Hà Tĩnh), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.
Đoàn Chủ tịch Đại hội.


Cùng dự Đại hội có: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Lê Xuân Tùng.

Dự Đại hội còn có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Thuận Hữu - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Lê Thành Long - Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công thương, Thượng tướng Võ Trọng Việt - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh Quốc hội, Lê Hồng Quang - Phó Chánh Tòa án Nhân dân Tối cao, Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Các đồng chí Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương: Đoàn Minh Huấn - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Thanh Long - Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, đồng chí Lê Quốc Minh - Phó Tổng Giám đốc TTXVN; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng Trung ương, các bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh; đại diện Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo một số tập đoàn doanh nghiệp lớn cùng dự.

347 đại biểu đại diện cho gần 99 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh đã được triệu tập.


Đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc tại Đại hội.


Thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Mặc dù trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn nhưng BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đưa tỉnh nhà vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là đại hội của trí tuệ, trách nhiệm cao, đầy tâm huyết, khát vọng phát triển tỉnh nhà trong thời gian tới; đặc biệt tập trung vào phương hướng, mục tiêu lớn, bảy nhiệm vụ trọng tâm, năm chương trình trọng điểm, ba nhiệm vụ đột phá chiến lược.

“Tiếp tục khẳng định quan điểm kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục, quyết tâm thực hiện cho kỳ được mục tiêu “Xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ, quốc phòng - an ninh đảm bảo, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ; cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân; đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ; phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước” - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định quyết tâm của Hà Tĩnh trong giai đoạn phát triển mới.


Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá, 5 năm qua, dù bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh với quyết tâm chính trị rất cao, đã phát huy truyền thống cách mạng hào hùng và nền văn hóa lịch sử đặc sắc; kế thừa những thành tựu của những nhiệm kỳ trước; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả đó đã góp phần vào những thành tựu chung của cả nước.

Đồng chí Phạm Minh Chính gợi mở và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, tiếp tục giữ gìn, nâng niu, trân trọng, củng cố và vun đắp sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực để phát triển của tỉnh, trên cơ sở dựa vào nguồn lực bên trong là quyết định, chiến lược, cơ bản lâu dài và nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá. Bên cạnh đó, cần xác định động lực và nguồn lực mới cho phát triển trong giai đoạn này, vấn đề là con người; khơi dậy mạnh mẽ tình yêu quê hương đất nước, ý chí tự lực tự cường, không sợ hy sinh gian khổ; biến khó khăn, thách thức, thiếu thốn, nghèo khổ thành động lực, thành khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị, của toàn dân với tinh thần đoàn kết vững vàng như núi Hồng Lĩnh, trường tồn như dòng sông La, lay động lòng người như câu hò ví, giặm; tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần vào việc biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững; Nhân dân ấm no, hạnh phúc, bình yên hơn nữa trong thời gian tới.

Hai là,
thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó: Coi trọng và tập trung thực hiện thật tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Giữ vững nguyên tắc, quy định của Đảng và quy chế làm việc của cấp ủy; linh hoạt trong xử lý công việc và sâu sát, sáng tạo trong tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn của Hà Tĩnh. Công tác cán bộ là then chốt của nhiệm vụ then chốt, do vậy phải thường xuyên quan tâm đầu tư thích đáng, toàn diện, đồng bộ và chăm lo đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, coi đó là yếu tố quyết định của mọi thắng lợi. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên cơ sở nắm vững 5 nguyên tắc tổ chức hoạt động và 5 phương thức lãnh đạo của Đảng, đặc biệt chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bằng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu; tăng cường phân cấp phân quyền, đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND; thực hiện tốt chức năng giám sát và quyết định những vấn đề lớn của địa phương. Củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân. Thực hiện nghiêm lời dạy của Bác Hồ “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh”. Tiếp tục cụ thể hóa thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Đối với cán bộ, đảng viên Hà Tĩnh, Bác Hồ đã từng căn dặn trong lần Người về thăm tỉnh tháng 6 năm 1957: “Các cô, các chú có biết đối với cách mạng, cái gì cao quý nhất? Được phục vụ Nhân dân, phục vụ Đảng và cách mạng là cao quý hơn cả. Không phải thấy người này chánh, người khác phó, bậc này cao, bậc kia thấp mà suy tỵ, kèn cựa.So sánh là cần, nhưng phải biết so sánh về đạo đức, ý chí, lập trường cách mạng”. Người còn nhấn mạnh: “Đảng có tổ chức, có kỷ luật, dù Đảng giao việc gì khó mấy cũng phải làm được. Nếu sợ khó, không thích làm, hoặc chọn việc dễ là không có tinh thần trách nhiệm, làm giảm bớt lực lượng của Đảng”. Những lời nói hết sức dung dị, mộc mạc, gần gũi nhưng rất đỗi sâu sắc, thể hiện mong muốn, tình cảm dạt dào của Người, nhắc nhở chúng ta không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng của người cán bộ, đảng viên để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó.

Ba là, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh; nhu cầu thị trường, các ngành mới nổi và tăng năng suất lao động làm định hướng. Sự phát triển của Hà Tĩnh trong thời gian tới phải đặt trong nội tại của nền kinh tế tỉnh nhà và yêu cầu phát triển chung của đất nước, nhưng lại phải phù hợp với tình hình, đặc điểm cụ thể của tỉnh chúng ta. Vì vậy, đại hội cần phân tích sâu sắc, xác định, nhận diện rõ hơn những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của địa phương trong mối tương quan chung của khu vực và cả nước. Trên cơ sở đó, xây dựng mục tiêu, phương hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó: (1) Lấy phát triển hạ tầng, cải cách hành chính đồng bộ, hiện đại làm nền tảng; lấy giáo dục đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, sáng tạo và ứng dụng khoa học - công nghệ làm động lực. (2) Lãnh đạo toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn khâu đột phá phù hợp với đặc điểm tình hình, tính khả thi và nhất là phù hợp với nguồn lực để thực hiện có hiệu quả, trọng tâm là 3 đột phá chiến lược: Huy động nguồn lực từ hợp tác công tư theo tinh thần của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, liên kết vùng giữa Nam Nghệ An - Bắc Quảng Bình, kết nối Vũng Áng với Lào và Đông Bắc Thái Lan; đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa; thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đặc biệt là tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư; (3) Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, tiếp tục xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ sản xuất thép mà còn phải trở thành khu kinh tế đa chức năng; phát triển ngành năng lượng, khai khoáng phù hợp với quy hoạch của Chính phủ, không để ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của nhân dân; (4) Phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hiệu quả cao với nhiều sản phẩm có thế mạnh trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ và tìm hiểu thị trường, phù hợp với yêu cầu thị trường; (5) Đẩy mạnh kinh tế biển và du lịch; là mảnh đất vừa thơ mộng vừa trữ tình, có núi cao, biển rộng, có nhiều di tích văn hóa, lịch sử, cách mạng, Hà Tĩnh cần khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên này để phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch phong phú, độc đáo, mang bản sắc riêng của Hà Tĩnh.

Bốn là,
giữ gìn và phát triển văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực cho phát triển bền vững; trong đó lấy phát triển con người, bảo đảm và cải thiện dân sinh làm mục đích, đặc biệt phải nâng cao chất lượng, số lượng và dứt khoát không để già hóa dân số. Hết sức coi trọng giáo dục và phát huy truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào về quê hương; đồng thời gìn giữ và phát triển các giá trị văn hóa độc đáo, thuần phong mỹ tục của nhân dân bao đời nay, để xây dựng Hà Tĩnh ngang tầm với tiềm năng và truyền thống tốt đẹp của văn hóa, đất và người nơi đây. Tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Phải thật sự chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; bảo đảm sự phát triển hài hòa và cân đối giữa các vùng, miền, quan tâm hơn nữa vùng núi phía tây, vùng bãi ngang ven biển, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; chăm lo đời sống của nhân dân sao cho thật sự ấm no, hạnh phúc và bình an.

Cũng tại Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính gửi lời chia sẻ sâu sắc đến đồng bào miền Trung ruột thịt, đến những gia đình thiệt hại trong đợt lũ lụt đang xảy ra.
P.V

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS