Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025
18:41' 19/10/2020

Sáng 19-10, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương chủ trì họp báo.

                                        Đ/c Sơn Minh Thắng phát biểu tại họp báo.

Dự buổi họp báo có đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối cùng phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội.

Tại buổi họp báo, đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương cho biết, Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được diễn ra từ ngày 27 đến 29-10 tới đây với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 8,2 vạn đảng viên ở gần 6.000 chi bộ của 61 đảng bộ trực thuộc.

Với chủ đề: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Đại hội có nhiệm vụ thảo luận, đánh giá kết quả công tác của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bầu BCH Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự thảo Báo cáo chính trị do BCH Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội lần này khẳng định, trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi, đan xen khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và hoàn thành cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Về phương hướng trong nhiệm kỳ mới được dự thảo Báo cáo chính trị đề ra là: Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh.

Tập trung công tác giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; thực hiện đồng bộ việc xây dựng, củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương gắn với phát huy dân chủ và đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng…

Phát biểu kết luận tại họp báo, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương cảm ơn lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã tích cực tuyên truyền về hoạt động của Đảng ủy Khối trong thời gian qua. Trước thềm Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục quan tâm tuyên truyền lịch sử vẻ vang của Đảng bộ Khối qua các thời kỳ; kết quả công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng trực thuộc, của các ban, bộ, ngành Trung ương; tuyên truyền những tấm gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước.

Chú trọng tuyên truyền bốn đột phá của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ vừa qua gồm: thực hiện vai trò, tính tiên phong và gương mẫu của các cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng; nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ; đổi mới và nâng cao hiệu quả trong công tác tư tưởng của các đảng bộ trực thuộc Khối, công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; tăng cường và nâng cao hiệu quả giữa các cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như trong công tác cán bộ.

Thảo Nguyên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS