Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự, chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV
17:16' 22/10/2020

Ngày 22-10-2020, với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc trọng thể với 299 đại biểu đại diện cho hơn 29.000 đảng viên trong Đảng bộ. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhằm kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 là xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía bắc. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương dự Đại hội có các đồng chí: Võ Văn Phuông -  Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Điểu K'ré - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Triệu Tài Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương…

Về phía tỉnh Lai Châu, dự Đại hội có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại biểu tỉnh Điện Biên, Lào Cai, các Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động.


Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Trong đó nhấn mạnh: Với phương châm "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV có nhiệm vụ hết sức quan trọng: tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIII; chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến 2030. Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của đại hội đảng bộ các cấp; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh vào Dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu trong việc tham gia, góp ý vào những vấn đề trọng đại của Đảng, của đất nước…


Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIII.

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 do đồng chí Trần Tiến Dũng -  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nêu rõ: Khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, với phương châm "Hành động, kỷ cương, hiệu quả", phát huy những kết quả, kinh nghiệm sau hơn 10 năm xây dựng, phát triển của tỉnh, Lai Châu tập trung khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được đầu tư, nhất là hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi để kết nối các vùng trong tỉnh và với các tỉnh trong khu vực. Với tinh thần, ý chí quyết tâm của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII bằng các nghị quyết chuyên đề, đề án, kế hoạch, chính sách, tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng.

Kinh tế tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện. 100% chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 11,55%/năm; ước tổng sản phẩm năm 2020 đạt 20.486 tỷ đồng, tăng 95,72% so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người ước đạt trên 40 triệu đồng, tăng 11,9%/năm, tăng hơn 2 lần so với năm 2015.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, toàn tỉnh giảm 276 tổ chức, 300 lãnh đạo, quản lý các cấp, 1.860 biên chế, giảm 2 đơn vị hành chính cấp xã, 213 bản, khu phố và trên 2.000 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, bản, khu phố, bảo đảm theo chủ trương lãnh đạo của Trung ương. Trong nhiệm kỳ đã đào tạo, bồi dưỡng 35.950 lượt cán bộ, công chức, trong đó chuyên môn gần 700 người, lý luận chính trị trên 3.300 người. 100% cán bộ, công chức, viên chức tỉnh, huyện đáp ứng tiêu chí trình độ đại học trở lên. 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ văn hóa từ trung học cơ sở trở lên, trong đó 84% trình độ THPT, 95% trình độ chuyên môn trung cấp trở lên; 100% cán bộ chủ chốt cấp xã được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng. Kết nạp 7.459 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Kết quả hằng năm, 100% TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 90% TCCSĐ, trên 90% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không còn TCCSĐ yếu kém…


Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương, chúc mừng những thành tựu và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lai Châu đã đạt được. Năm năm qua, với phương châm “Hành động, kỷ cương, hiệu quả”; bám sát mục tiêu thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với cơ cấu lại kinh tế, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lai Châu đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành và vượt 11/11 nhóm chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra, trong đó, cơ bản nhiều chỉ tiêu phát triển đạt mức trung bình so với các tỉnh trong khu vực miền núi phía bắc; tạo tiền đề vững chắc để tiếp tục phát triển trong nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đồng chí cũng chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục; đồng thời, nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm và gợi mở những vấn đề cần tập trung nghiên cứu, thảo luận sau đây: 

Một là, tiếp tục giữ gìn, củng cố và vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; tạo sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân; coi yếu tố tiên quyết của thành công là phải dựa vào sức mạnh của nhân dân và xuất phát từ lợi ích của nhân dân. Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, nguồn lực bên trong là quyết định, cơ bản, lâu dài và nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá, nhất là huy động nguồn lực bằng hình thức hợp đồng công tư cho đầu tư phát triển đường cao tốc, sân bay và hạ tầng công nghệ thông tin nhằm tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần nhanh chóng đưa Lai Châu phát triển nhanh, bền vững; nhân dân ấm no, hạnh phúc, bình yên hơn trong thời gian tới. 

Hai là
, coi trọng và tập trung thực hiện thật tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng; linh hoạt trong xử lý công việc và sâu sát, sáng tạo trong tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn của Lai Châu nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Chú trọng chăm lo đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu các cấp phải đủ đức, đủ tài; coi đó là yếu tố quyết định cho mọi thắng lợi. 

Ba là
, tập trung cho phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; cần phân tích, xác định, nhận diện rõ hơn những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của địa phương trong mối tương quan chung của khu vực Tây Bắc và của cả nước. Trong đó, lấy phát triển hạ tầng, cải cách hành chính đồng bộ, hiện đại làm nền tảng; lấy giáo dục đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ làm động lực. 

Bốn là,
phải thật sự chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, thống nhất trong đa dạng của nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Nâng cao nhận thức và xác định truyền thống văn hóa, lịch sử, bản sắc các dân tộc... là nguồn lực cho phát triển. Bảo đảm sự phát triển hài hòa và cân đối giữa các vùng, miền, vùng tôn giáo; chăm lo đời sống của nhân dân ngày càng thật sự ấm no, hạnh phúc ở mọi lúc, mọi nơi. 

N
ăm, củng cố quốc phòng, an ninh, tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, xây dựng Lai Châu thành khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh, quốc phòng; phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế. Nắm chắc tình hình trong nhân dân, nhất là những bức xúc tại cơ sở, những mâu thuẫn xã hội tiềm ẩn, những yếu tố phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, những vấn đề dân tộc, tôn giáo trong thời gian tới để có những định hướng, giải pháp phù hợp, hiệu quả. 

Sáu là,
kiên quyết, kiên trì chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu xa dân; tiếp tục chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí có hiệu quả, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. 

Đồng chí Phạm Minh Chính mong muốn các đại biểu dự Đại hội sẽ công tâm, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn và điều kiện, có đức, có tài để bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV; thảo luận, đóng góp ý kiến sâu sắc, trí tuệ vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; sáng suốt lựa chọn để bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII theo quy định. Đồng thời, phát động các đại biểu dự Đại hội bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc, tình cảm cao đẹp của mình đến với đồng bào miền Trung ruột thịt đang phải hứng chịu thiên tai do bão, lũ gây ra và tin tưởng đồng bào, đồng chí các tỉnh bị bão lũ sẽ vượt qua khó khăn, ổn định tình hình và tiếp tục phát triển đi lên cùng cả nước.

P.V

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS