Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
13:24' 31/1/2021

Sáng 31-1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:
PV
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS