Diễn đàn
Năm 2019 là năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Lúc này chống bệnh quan liêu là vô cùng quan trọng để chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được thực hiện thật sự hiệu quả, đem lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân, xây dựng nước Việt Nam thịnh vượng, hùng cường.
Hiện tượng “chạy đảng viên” tuy chưa phổ biến nhưng cần sớm được các cơ quan chức năng xem xét, kiểm tra, trước hết là ở cơ sở. Phải phát hiện, ngăn chặn kịp thời, quyết liệt loại bỏ ngay kiểu “chạy” này để góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “cán bộ là cái gốc của mọi việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Nhận thức sâu sắc lời căn dặn của Người, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng luôn chú trọng tham mưu cấp ủy các cấp thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác cán bộ, nhất là việc tự kiểm tra, rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình của công tác này.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện Đảng ta từng căn dăn: “Muốn người ta theo, mình phải làm gương trước”. Người khẳng định “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”; “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.
Tệ tham nhũng, hối lộ luôn là một trong những nguy cơ đối với thịnh suy của mỗi quốc gia. Do đó, vấn đề phòng, chống tham nhũng, hối lộ được nhiều người bàn luận, trong đó phải kể đến Đặng Huy Trứ - một vị quan nổi tiếng khảng khái, có tư duy đổi mới của nhà Nguyễn cuối thế kỷ XIX với tác phẩm "Từ thụ yếu quy" bàn về nạn hối lộ, tham nhũng chốn quan trường. Đây là tác phẩm dù được viết ra với mục đích để lại lời giáo huấn cho con cháu của cụ nhưng lại có ý nghĩa giáo dục đạo đức sâu sắc cho những người giữ chức vụ trong bộ máy công quyền đương thời cũng như đội ngũ cán bộ, công chức của nước ta hiện nay.
Cuộc đời của Đại tướng Lê Đức Anh gắn liền với những chiến thắng, những bước thăng trầm của lịch sử nước nhà. Đồng chí đã có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta trong thời đại Hồ Chí Minh. Chúng ta mãi mãi nhớ về Đại tướng Lê Đức Anh - anh Sáu Nam kính mến, người đồng chí thân thiết, chí tình, một vị tướng tài ba, một nhà lãnh đạo xuất sắc, một nhân cách đức độ, giản dị, gần gũi.
Việc thực hiện các quy định về nêu gương của Đảng đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên trên mọi vị trí công tác cần nêu gương bằng hành động cụ thể. Đảng viên đi trước, làng nước theo sau
Phát huy truyền thống các thế hệ thanh niên, ngày nay trên nhiều lĩnh vực, thanh niên Việt Nam đã vươn tới đỉnh cao, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Tuổi trẻ hôm nay đang là lực lượng đi đầu, thổi bùng lên ngọn lửa tình nguyện vì cộng đồng và không cam chịu đói nghèo. Các mùa hè tình nguyện đã làm xanh nhiều góc phố bộn bề và bản làng xa xôi.
Tháng 3-1919, tại Mát-xcơ-va, V.I.Lê-nin và các tổ chức cách mạng của giai cấp công nhân các nước trên thế giới đã thành lập Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III). Với gần một phần tư thế kỷ hoạt động (1919-1943), tồn tại 24 năm, 2 tháng, 11 ngày, trải qua 7 lần đại hội, Quốc tế Cộng sản đã không ngừng đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp vô sản và nhân dân lao động tất cả các nước, vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và chủ nghĩa xã hội; thực sự là một Đảng Cộng sản thế giới, một tổ chức cách mạng rộng lớn nhất.
Mạng xã hội tuy là một phương thức kết nối mới trong vài năm gần đây giữa các thành viên tham gia nhưng thời gian qua đã nhận được sự quan tâm, chú ý và hưởng ứng tích cực của nhiều người. Bên cạnh những hiệu quả đem lại, các mạng xã hội cũng có một số tồn tại, hạn chế nhất định; đặc biệt đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, nhất là về tư tưởng, văn hóa. Để bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật An ninh mạng ngày 12-6-2018 gồm bảy chương, 43 điều và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2019.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: