Diễn đàn
Sáng 24-11-2021, tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội (Hà Nội) đã diễn ra Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị. Sau Hội nghị này, hệ văn hoá đa dạng của Việt Nam hy vọng sang trang mới, hy vọng có cách nhìn và cách tiếp cận mới, mang lại cho đất nước, dân tộc niềm tin mới và tương lai mới tốt đẹp hơn như mong muốn của gần 100 triệu người dân đất Việt và Tổng Bí thư Nguyến Phú Trọng đã nêu trong Hội nghị.
Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV bế mạc sáng ngày 13-11-2021 đưa ra nhiều kế sách phát triển cho đất nước năm 2022, những nghị quyết, kế hoạch bao trùm lên nhiều vấn đề, từ an sinh xã hội, an ninh lương thực, an ninh năng lượng và an ninh-quốc phòng… cho năm tới và những năm kế tiếp. Bài viết của tác giả - doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc - Việt kiều Ca-na-đa với góc nhìn về phát triển kinh tế Việt Nam năm 2022, tiếp theo đến năm 2025 hết nhiệm kỳ này và chu kỳ một vòng quay ngắn hạn của Việt Nam. Cách nhìn này có sự khác biệt với đánh giá và kết luận của Quốc hội, Chính phủ đã đưa ra cho năm 2022 và những năm kế tiếp.
Khi người đứng đầu thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và cấp trên trực tiếp của người đứng đầu quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi thì người đứng đầu dứt khoát sẽ không rơi vào tình trạng “quýt làm cam chịu” trong thực hiện Quy định số 41-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
Tác giả bày tỏ quan điểm cá nhân: Khi tình hình kinh tế - xã hội "bất thường" thì các bộ có liên quan như Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước… phải dám nghĩ, dám làm tham mưu cho Đảng, Chính phủ, Quốc hội có quyết sách "phi thường", sớm ban hành nghị quyết hoặc quyết định ngay trong tháng 11-2021 để kịp thời triển khai cho năm 2022.
Khi được hỏi về môn học nào nhàm chán và khó hiểu nhất của sinh viên đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hiện nay ở nước ta, không ít sinh viên sẽ trả lời là các bộ môn tư tưởng chính trị. Vậy các môn học tư tưởng, chính trị có thực sự khô khan như vậy không, hay do người dạy chưa biết cách làm “mềm” kiến thức, tăng sức hấp dẫn, người học chưa cởi mở, không biết học để làm gì và khư khư tâm lý “học cho qua”.
Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ, trong đó đạo đức người cán bộ được đặt lên hàng đầu là giải pháp quan trọng, là “phương thuốc” không thể thiếu để chữa trị “căn bệnh” suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.
Nhiệm kỳ Đại hội XIII, Trung ương quyết định tiến hành xây dựng và chỉnh đốn Đảng đồng bộ, quyết liệt hơn nữa, “xây” nhiều hơn để “chống” tận gốc, trong “chống” có “xây”, trong “xây” có “chống”.
Muốn cho đất nước phát triển, cần lắm một chính sách thông thoáng, cởi bỏ tư duy độc quyền để đa dạng hoá nguồn năng lượng. Huỷ bỏ các văn bản có tính pháp quy chồng chéo, tiền hậu bất nhất, giảm bớt các đầu mối thẩm định. Tạo thuận lợi cho nhà đầu tư tiết kiệm thời gian, tiền bạc, sớm triển khai và hoàn thành xây dựng dự án. Điều này cũng giảm áp lực lên ngân sách của Nhà nước nói chung và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói riêng. Mục đích cuối cùng nhằm phục vụ tốt hơn cho đời sống của nhân dân; nhà máy, hãng xưởng, các đơn vị sản xuất - kinh doanh được thừa hưởng nguồn năng lượng sạch, ổn định và giá cả phù hợp với kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Bình thường mới nghĩa là không thể như cũ! Dịch bệnh vẫn còn, thậm chí còn rình rập để có thể bùng phát. Bình thường mới đang đòi hỏi phải thích ứng linh hoạt, an toàn và xử lý hiệu quả mọi tình huống xảy ra. Như vậy nó đang thực sự là thuốc thử khá nhậy đối với cán bộ và công tác cán bộ. Nó đang đặt ra “lằn ranh đỏ” trước mắt là: Ai không làm được hoặc không muốn làm hãy đứng sang một bên để bộ máy được vận hành trôi chảy. Nó cũng đặt ra yêu cầu đối với công tác cán bộ là phải chọn đúng người và đặt vào đúng vị trí trong bộ máy để bộ máy vận hành tốt không chỉ cho phòng, chống dịch mà cho cả thời kỳ mới, thời kỳ khát vọng của cả dân tộc về một Việt Nam phát triển đến năm 2030 thành nước đang phát triển có thu nhập cao và đến năm 2045 thành nước phát triển có thu nhập cao! Nhiệm vụ lớn lao ấy đòi hỏi “cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu phải có đủ phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ”. Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) đặt ra yêu cầu như vậy đối với công tác cán bộ.
Hội nghị Trung ương 4 của ba nhiệm kỳ Đại hội liên tiếp (XI, XII, XIII) đều có nội dung về đánh giá, thảo luận, tiếp tục củng cố quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Điều đó khẳng định xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn là giải pháp quan trọng để đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: