Diễn đàn
Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn luôn là một giải pháp quan trọng trong tổng thể các biện pháp phòng, chống tham nhũng.Giải pháp này, dù đã được thực hiện nhiều năm nay nhưng được đánh giá là “mang nặng tính hình thức”. Nghĩa là, hiệu quả của nó trong việc góp phần vào ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng còn khá thấp.
Thời gian qua, các nghị quyết và đề án về đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đã được các tỉnh, thành ủy triển khai quyết liệt, tạo được bước đột phá lớn trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng và an ninh trật tự ở địa phương, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Qua theo dõi, nghiên cứu, phối hợp thực hiện ở các tỉnh trong khu vực phía Bắc, nhất là tỉnh Quảng Ninh, đã rút ra một số bài học kinh nghiệm từ thực hiện đổi mới, sắp xếp, cơ cấu và thí điểm một số mô hình về tổ chức bộ máy, biên chế để nghiên cứu, tham khảo.
Cuối tháng 8 vừa qua, với sự khởi xướng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hơn 100 nhà khoa học Việt Nam từ nước ngoài đã được mời về nước tham dự một chuỗi chương trình kéo dài một tuần nhằm “hiến kế” thúc đẩy phát triển nền khoa học công nghệ 4.0 của đất nước. Chương trình diễn ra rất sôi nổi với nhiều hoạt động. Tuy nhiên, sau khi chương trình này kết thúc, một câu hỏi lại được đặt ra là làm thế nào để thực sự thu hút những nhân tài của Việt Nam về đóng góp cho sự phát triển của đất nước?
Xây dựng Đảng vững mạnh phải bắt đầu từ mỗi đảng viên và mỗi tổ chức cơ sở đảng. Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X khẳng định: “Với vị trí là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, vai trò của tổ chức cơ sở đảng rất quan trọng. Phải dồn sức xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, làm cho tổ chức này thực sự trong sạch, vững mạnh”.
Có thể khẳng định rằng, tất cả những hoạt động của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc đều có vai trò hạt nhân, lãnh đạo của hệ thống tổ chức đảng mà đứng đầu là Đảng ủy tại Hàn Quốc. Phong trào hướng về biển đảo Việt Nam với sự lan tỏa sâu rộng là một điển hình về vai trò của hệ thống tổ chức đảng tại Hàn Quốc.
Chúng ta đang sống trong thời đại của công nghệ, thời đại mà báo giấy đang ít dần quan tâm của độc giả, thay vào đó là sự bùng nổ thông tin từ những trang báo mạng, blog hay thậm chí là những dòng “status” trên các mạng xã hội lớn như Facebook, Instagram, Zalo... Đứng trước thực tế như vậy, một câu hỏi chẳng phải của riêng ai được đưa ra là: Người đảng viên nên làm gì để có thể ngăn chặn được thực trạng này?
Để cuộc đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta hiện nay được đúng hướng và có hiệu quả, cần nhận thức đúng đắn và quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng là: “Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kết hợp giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách”.
Gia đình muốn hạnh phúc thì cha mẹ phải làm gương cho con cái. Nhà trường muốn tiến bộ thì thầy cô giáo phải làm gương cho học sinh. Tổ chức, cơ quan, đơn vị muốn vững mạnh thì tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu phải làm gương cho nhân viên và cấp dưới. Đất nước muốn phát triển văn minh thì nhất thiết phải có đội ngũ tinh hoa giữ vai trò lãnh đạo, dẫn dắt xã hội là những tấm gương tốt đẹp soi chiếu đến muôn người, muôn nhà. Điều đơn giản ấy đã trở thành chân lý, đồng thời là một trong những quy luật tồn tại, phát triển của của xã hội nói chung, của đảng cầm quyền nói riêng.
Đảng viên cần giữ vững lập trường Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, giữ vững lòng tin với chế độ, từ đó trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để tiếp nhận thông tin một cách có chọn lọc; cảnh giác, sáng suốt trong nhận định các vấn đề, sự việc và đánh giá, phản biện tình hình.
Đức vua Lê Thánh Tông nêu ra 5 tiêu chuẩn để chọn Lý trưởng cũng bao hàm đầy đủ 2 tiêu chí Đức và Tài, là: “Học lực sinh đồ. Gia tư hảo túc. Vật lực khả kham. Đức hạnh ôn hòa. Ngôn ngữ khả tín”. Từ xưa đến nay và sau này vẫn thế, tiêu chuẩn cán bộ vẫn cô đọng trong 2 chữ Đức và Tài. Cha ông mình thường nói nôm na: Người có đức mà không có tài vẫn là quân tử. Người có tài mà không có đức là tiểu nhân. Ở đời phải tập hợp được quân tử và phải tránh tiểu nhân.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 11 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: