Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
Nâng cao sức sống của Đảng ở cơ sở
8:18' 21/4/2018
Bài 1: Sinh hoạt Chi bộ đi vào nề nếp

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, cùng các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu, chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ đã có sự chuyển biến tích cực, dần đi vào nề nếp, nội dung có nhiều đổi mới gắn với thực tiễn công việc. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế cần phải khắc phục.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, đến thời điểm này, về cơ bản, sinh hoạt chi bộ đã khắc phục được tính hình thức, nội dung sinh hoạt cụ thể, thiết thực hơn; việc quy định “Tuần sinh hoạt chi bộ” đã tạo thuận lợi cho cấp ủy, đảng viên chủ động sắp xếp thời gian, công việc, góp phần nâng cao số lượng chất lượng sinh hoạt trong mỗi kỳ họp.

91% CHI BỘ CHẤP HÀNH TỐT VIỆC SINH HOẠT

Nếu như trước đây, trong các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng của Chi bộ ấp Mỹ An (xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ), phần lớn thời gian dành cho Bí thư chi bộ đánh giá và chỉ đạo, ít có ý kiến của các đảng viên, thì nay, các đảng viên đã mạnh dạn bàn bạc, thảo luận. Trong mỗi buổi sinh hoạt, trung bình có từ 12-15 đảng viên (Chi bộ có 20 đảng viên) phát biểu ý kiến.

Đồng chí Lương Văn Thu, Bí thư Chi bộ ấp Mỹ An cho biết, để các buổi sinh hoạt sôi nổi, trước mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, chi ủy sẽ soạn nội dung cuộc họp và gửi cho đảng viên trước 2 ngày để chuẩn bị thảo luận. Nhờ vậy, trong các cuộc họp, đảng viên luôn phát biểu sôi nổi, tâm huyết và thẳng thắn, có trọng tâm. Trên cơ sở lắng nghe ý kiến của đảng viên, Chi bộ ấp Mỹ An mới đề ra Nghị quyết sát với thực tế và phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng đảng viên.

Tương tự, Chi bộ thôn Hưng Long, xã Kim Long (huyện Châu Đức) dù chỉ có 9 đảng viên, nhưng chất lượng các buổi sinh hoạt thường rất tốt. Cùng tham dự một buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Hưng Long, chúng tôi thấy, trong buổi sinh hoạt, 8/9 đảng viên của Chi bộ cho ý kiến về 11 nội dung đã được Chi ủy chuẩn bị trước. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận và đề xuất giải pháp, đồng chí Bí thư Chi bộ thôn Hưng Long mới kết luận và đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.

Đồng chí Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Đảng bộ tỉnh có 15 đảng bộ cấp trên cơ sở và 1 đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy, với 635 tổ chức cơ sở đảng, gồm 204 đảng bộ cơ sở (4 đảng bộ bộ phận, 1.859 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở) và 431 chi bộ cơ sở với tổng số 37.672 đảng viên. Qua kết quả đánh giá của các tổ công tác Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc, có trên 91% chi bộ chấp hành tốt nề nếp sinh hoạt theo đúng thời gian đã đăng ký, các chi bộ bảo đảm sinh hoạt 12 kỳ/năm. Các chi bộ hàng tháng lồng ghép công tác kiểm tra đảng viên vào chương trình sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đảng viên có thiếu sót khuyết điểm được tập thể chi bộ góp ý, chỉ ra cách sửa chữa, từ đó hạn chế tối đa số đảng viên vi phạm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sinh hoạt chi bộ và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐẢNG VIÊN DỰ SINH HOẠT CHI BỘ

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ bình quân đạt trên 85%, các trường hợp vắng sinh hoạt đều có lý do chính đáng. Nhiều đảng viên dù được miễn sinh hoạt chi bộ do tuổi cao, sức khỏe yếu ở các chi bộ thôn, ấp, khu phố vẫn tích cực tham gia các kỳ sinh hoạt.

<