Nghị quyết và cuộc sống
Một trong những thành công lớn của VietinBank là duy trì mức lãi suất cạnh tranh, nhiều khi thấp nhất thị trường dành cho doanh nghiệp. Với chủ trương đồng hành, hỗ trợ khách hàng tiếp cận dòng vốn nhanh chóng với lãi suất thấp, VietinBank đã trở thành người bạn tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
Ka Đủ thuộc xã Phước Lộc nằm về phía Tây Bắc của huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Làng có 31 hộ với hơn 132 nhân khẩu, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Bhnoong sinh sống. Đa số bà con ở đây vẫn quen với tập quán canh tác nương rẫy, chăn nuôi gia súc, gia cầm thả rông nên hiệu quả kinh tế thấp, đời sống nhiều khó khăn. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền huyện Phước Sơn, xã Phước Lộc đã thực hiện nhiều giải để phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con Làng Ka Đủ.
Chính phủ vừa ra Nghị quyết 25/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Bước vào năm 2017, Thành ủy Hà Nội xác định sẽ hoàn thành việc phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án vị trí, việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp. Hà Nội phấn đấu đến năm 2020 giảm tối thiểu 10% số biên chế được giao, đặc biệt tại những đơn vị giải quyết công việc liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp nhằm tăng tính trách nhiệm, rõ việc để phục vụ tốt hơn.
Thủ tướng Chính phủ vừa ra Chỉ thị 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. Chỉ thị nêu rõ, từ nay đến năm 2021, mỗi năm bộ, ngành, địa phương thực hiện giảm 1,5 đến 2% biên chế công chức, biên chế sự nghiệp được giao năm 2015.
Huyện ủy Lâm Thao đã ban hành nghị quyết về phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2015, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức tín dụng và mỗi người dân tham gia các phong trào như: “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”, “xây dựng huyện Lâm Thao sáng, xanh, sạch, đẹp, bình yên”... gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Xã Lộc Quảng (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) là một trong 3 xã được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhờ phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân, sau 5 năm triển khai, Lộc Quảng đã trở thành xã NTM.
Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng hợp tác kiểu mới, qua 13 năm hoạt động cho thấy đã đi đúng hướng và mang lại lợi ích thiết thực, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân, thu hút toàn dân trong xã tham gia làm thành viên.
Đơn Dương là huyện đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Sau 5 năm triển khai xây dựng NTM, Đơn Dương đã thực sự thay da đổi thịt, kinh tế - xã hội phát triển, hệ thống chính trị vững mạnh, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.
Chính phủ vừa có Nghị quyết 64/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Mục tiêu của Chương trình nhằm xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để Chính phủ và các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra.
Trang12
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: