Nghị quyết và cuộc sống
"Hội quán" là một sáng kiến cộng đồng của tỉnh Đồng Tháp nhằm tập hợp người dân cùng ngành nghề sản xuất, xây dựng tinh thần tự lực, tự chủ, tự quản của người dân, "cùng hợp tác với nhau trong cuộc sống hằng ngày tiến tới hợp tác với nhau trong sản xuất, kinh doanh". "Hội quán" là nơi “kích hoạt” sự đổi mới sáng tạo của người nông dân và cũng là nơi các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp đến, hỗ trợ nâng cao năng lực cho cộng đồng, thông tin thị trường, hình thành chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ.
Tuyên Quang có 6/7 huyện đã thực hiện nhất thể hóa chức danh trưởng ban tuyên giáo và giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Trong đó, thành phố Tuyên Quang là địa phương tiên phong thực hiện từ năm 2016. Việc nhất thể hóa hai chức danh này ở Tuyên Quang được thực hiện khá thuận lợi, bước đầu mang lại hiệu quả, giảm khâu trung gian.
Đại hội cổ đông Hapro đã thảo luận thống nhất định hướng tiếp tục xây dựng và phát triển Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (Hapro) là tổng công ty xuất nhập khẩu và thương mại nội địa có năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, phát huy vai trò là một doanh nghiệp kinh tế, thương mại lớn, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế của Thủ đô Hà Nội.
Hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, mặc dù còn gặp phải những khó khăn, song Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện phát huy những thế mạnh, đoàn kết thống nhất cao, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị, đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 6/16 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXI đề ra; có 7/16 chỉ tiêu đạt trên 90% chỉ tiêu Đại hội...
Sau gần hai năm thực hiện xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tại 135 thôn đăng ký xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đều đã thành lập BCĐ; 100% số thôn đã kiện toàn Ban phát triển thôn. Một số địa phương đã huy động tốt sự tham gia của nhân dân; nhiều cấp huyện đã quan tâm bố trí, lồng ghép các nguồn vốn để hỗ trợ thực hiện. Bình quân chung số tiêu chí đạt được của một Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu là 4,2 tiêu chí/10 tiêu chí (cuối năm 2017), so với bình quân trước khi thực hiện là 3 tiêu chí. Hiện nay, đã có 20 thôn được UBND cấp huyện xét công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.
Hà Giang là tỉnh miền núi, biên giới. Đảng bộ tỉnh có 16 đảng bộ trực thuộc với 67.147 đảng viên, 875 TCCSĐ, 3.831 chi bộ và đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở. Thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định, các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng quy định, công tác xây dựng đảng được tăng cường với nhiều giải pháp quyết liệt, bước đầu tạo được chuyển biến tích cực, nhất là trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Những năm qua, phát huy những lợi thế về điều kiện tự nhiên và nguồn nhân lực, Huyện ủy Tam Dương (Vĩnh Phúc) đã xác định phát triển ngành nông nghiệp của huyện theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hàng hóa an toàn, sạch phục vụ cho thị trường đô thị Vĩnh Phúc và xuất khẩu.
Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng khẳng định: "Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa tổ chức gian hàng triển lãm tại Hội nghị Mobile World Congress 2018 (MWC 2018) ở thành phố Barcelona (Tây Ban Nha). Nhiều sản phẩm, dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin đã được Viettel giới thiệu tại triển lãm và đã có nhiều khách hàng, đối tác quan tâm tham quan, trao đổi hợp tác. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã có buổi trao đổi với Thượng tá Tào Đức Thắng, Phó tổng giám đốc tập đoàn, xung quanh việc lần thứ tư Viettel có mặt tại sự kiện thường niên lớn nhất của ngành di động thế giới.
Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chủ động tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế liên quan đến công tác cán bộ nhằm làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức và mối quan hệ công tác của cấp ủy cũng như cụ thể hoá quy trình, cách thức thực hiện các khâu trong công tác cán bộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối.
Trang123456
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: