Nghị quyết và cuộc sống
Việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04 của Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Thọ đã có nhiều chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của lãnh đạo, chỉ huy đến cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.
Tỉnh Hải Dương đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường trên cơ sở bám sát định hướng của Thanh tra Chính phủ, kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, định hướng của Thanh tra tỉnh. Tăng cường chỉ đạo tổ chức đối thoại, giải quyết vấn đề bức xúc, khiếu nại, khiếu kiện của người dân ngay từ cấp cơ sở theo tinh thần thượng tôn pháp luật, hạn chế tối đa xảy ra khiếu kiện vượt cấp, phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Xây dựng NTM gắn với xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được các cấp ủy trong huyện coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và tập trung nhiều giải pháp chỉ đạo, thực hiện. Gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, giải quyết những vấn đề an sinh xã hội là kinh nghiệm của Đông Anh để ý Đảng thuận lòng Dân.
Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 5405/BTNMT-ĐCKS ngày 21-10-2019 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.
Việc lập quy hoạch thăm dò, khai thác, kinh doanh và sử dụng tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn tỉnh bảo đảm đúng quy định đã góp phần định hướng cho việc khai thác, sử dụng khoáng sản bảo đảm tiết kiệm, hợp lý; làm căn cứ cấp phép bảo đảm đúng quy định của pháp luật về khoáng sản; tạo cơ sở pháp lý để tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về khoáng sản và góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Dấu ấn “thuyền trưởng” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong cuộc chiến chống “giặc nội xâm” thuyết phục lòng dân chính bởi hội tụ giữa lời nói và hành động, giữa quan điểm và khí chất, giữa chỉ đạo và nêu gương. Đây cũng là bài học kinh nghiệm sâu sắc của Đảng ta trong việc lựa chọn những người kế tục chèo lái sau này, không chỉ trong phòng, chống tham nhũng. Đối với địa phương cũng cần phải lựa chọn cho được những thủ lĩnh xứng đáng, xứng tầm.
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã nhấn mạnh những giải pháp về kiểm soát quyền lực cũng như việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng. Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức, cách chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu.
Trong các nhóm giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì việc khẩn trương kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật với quan điểm “không vùng cấm, không ngoại lệ” chính là giải pháp hữu hiệu, có sức lan toả mạnh mẽ, có ý nghĩa răn đe, phòng ngừa rất hữu hiệu. Đó là minh chứng nói và làm, thể hiện quan điểm nghiêm khắc, không dung túng, bao che tiêu cực, là luồng gió mới bồi đắp niềm tin trong Nhân dân với Đảng.
Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng UBND tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc nhằm tháo gỡ một số vướng mắc liên quan đến thực hiện pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và đồng chí Lê Trí Thành, Phó Chủ tịch ỦBND tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi làm việc.
Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến thôn, bản, sự nhất trí, đồng lòng, ủng hộ của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở Lào Cai tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020.
Trang123456789
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: