Nghị quyết và cuộc sống
Bước vào năm 2017, Thành ủy Hà Nội xác định sẽ hoàn thành việc phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án vị trí, việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp. Hà Nội phấn đấu đến năm 2020 giảm tối thiểu 10% số biên chế được giao, đặc biệt tại những đơn vị giải quyết công việc liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp nhằm tăng tính trách nhiệm, rõ việc để phục vụ tốt hơn.
Thủ tướng Chính phủ vừa ra Chỉ thị 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. Chỉ thị nêu rõ, từ nay đến năm 2021, mỗi năm bộ, ngành, địa phương thực hiện giảm 1,5 đến 2% biên chế công chức, biên chế sự nghiệp được giao năm 2015.
Huyện ủy Lâm Thao đã ban hành nghị quyết về phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2015, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức tín dụng và mỗi người dân tham gia các phong trào như: “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”, “xây dựng huyện Lâm Thao sáng, xanh, sạch, đẹp, bình yên”... gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Xã Lộc Quảng (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) là một trong 3 xã được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhờ phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân, sau 5 năm triển khai, Lộc Quảng đã trở thành xã NTM.
Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng hợp tác kiểu mới, qua 13 năm hoạt động cho thấy đã đi đúng hướng và mang lại lợi ích thiết thực, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân, thu hút toàn dân trong xã tham gia làm thành viên.
Đơn Dương là huyện đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Sau 5 năm triển khai xây dựng NTM, Đơn Dương đã thực sự thay da đổi thịt, kinh tế - xã hội phát triển, hệ thống chính trị vững mạnh, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.
Chính phủ vừa có Nghị quyết 64/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Mục tiêu của Chương trình nhằm xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để Chính phủ và các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra.
Từ vùng quê còn nhiều khó khăn, Đan Phượng trở thành huyện có nhiều “cái nhất” của Thủ đô Hà Nội: xanh, sạch, đẹp, đời sống người dân được nâng cao, đường làng ngõ xóm khang trang, rộng rãi. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân, góp sức của doanh nghiệp, cuối năm 2015 Đan Phượng trở thành huyện đầu tiên của Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới.
Người Khmer ở Sóc Trăng hiện chiếm khoảng 33% tổng số người Khmer của cả nước và gần 31% dân số toàn tỉnh. Đặc biệt, có gần 90% người dân tộc Khmer sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Trong đó, có nhiều hộ gia đình người Khmer thuộc diện nghèo và cận nghèo. Thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo tập trung huy động nhiều nguồn lực, sử dụng nhiều biện pháp, hình thức khác nhau trong việc thực hiện công tác giảm nghèo ở vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống, bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực.
Cao Lộc là huyện miền núi, biên giới của tỉnh Lạng Sơn, huyện có 23 xã, thị trấn, trong đó có 5 xã và 1 thị trấn giáp biên giới Việt - Trung, 7 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Dân số của huyện có trên 93% là người dân tộc thiểu số, trên 80% cư dân sinh sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, lâm nghiệp. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/HU, ngày 19-12-2011 của về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2015 kinh tế của huyện đã có nhiều khởi sắc.
Trang12
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: