Nhân sự mới
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự 3 cơ quan
18:30' 3/10/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định bổ nhiệm nhân sự tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngân hàng Chính sách Xã hội và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.Cụ thể, tại Quyết định 1884/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại đồng chí Lê Khánh Hải giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại Quyết định 1888/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại đồng chí Dương Quyết Thắng giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Tại Quyết định 1883/QĐ-TTg và Quyết định 1882/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Đình Khương và đồng chí Nguyễn Minh Thảo giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Hoàng Diên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS