Nhân sự mới
Đồng chí Trần Ngọc Liêm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
7:16' 24/5/2018Tại Quyết định 589/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Ngọc Liêm (ảnh), Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giữ chức vụ Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Đồng chí Trần Ngọc Liêm, quê Thanh Hóa, có trình độ tiến sỹ.

Đồng chí Trần Ngọc Liêm là một trong số các cán bộ được Trung ương luân chuyển, điều động về nhận công tác tại các địa phương trong cả nước.

Trước khi được phê chuẩn giữ chức Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Trần Ngọc Liêm từng làm Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ.


Nguồn:chinhphu.vn
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 3 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS