Nhân sự mới
Thủ tướng bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam
22:3' 14/11/2019
Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh trao quyết định cho đồng chí Lê Ngọc Quang.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Ngọc Quang giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.Tại Quyết định 1595/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm đồng chí Lê Ngọc Quang, Trưởng Ban Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Đồng chí Lê Ngọc Quang sinh năm 1974 và có thâm niên công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam  24 năm. Với việc bổ nhiệm đồng chí Lê Ngọc Quang, Đài Truyền hình Việt Nam hiện nay có 4 phó tổng giám đốc.

PV
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS