Nhân sự mới
Tiểu sử Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai
19:48' 9/4/2021

Chiều 8-4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về phân công đồng chí Trương Thị Mai giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS