Nhân sự mới
Bổ nhiệm hai thứ trưởng Bộ Tài chính
21:18' 30/7/2021

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định bổ nhiệm hai thứ trưởng Bộ Tài chính.


Đồng chí Võ Thành Hưng (trái) và đồng chí Nguyễn Đức Chi (phải) vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính


Tại Quyết định số 1258/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Võ Thành Hưng, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính), giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Đồng chí Võ Thành Hưng sinh năm 1973, quê quán: Nghệ An. Đồng chí Võ Thành Hưng từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính).

Tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đức Chi, Tổng Giám đốc Kho bạc nhà nước (Bộ Tài chính), giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính. 

Đồng chí Nguyễn Đức Chi sinh năm 1970, quê quán: Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Đức Chi từng đảm nhiệm các chức vụ: Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính), Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Tổng Giám đốc Kho bạc nhà nước.

PV
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS