Nhân sự mới
Tân Phó Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
21:22' 6/8/2021
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Đại tá Đỗ Xuân Tiệp, Phó Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cụ thể, tại Quyết định 1387/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Đỗ Xuân Tiệp, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước khi được bổ nhiệm Phó Trưởng bBan Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tá Đỗ Xuân Tiệp từng giữ chức Trưởng Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế rồi Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

PV
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS