Nhân quyền và cuộc sống
Với vị trí và vai trò Ủy viên không thường trực Hộ‌i đồn‌g Bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021 và Chủ tịch ASEAN năm 2020 sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp tụ‌c thực thi có hiệu quả các nội dung của Công ước ACTIP trong giai đoạn tới.
Sau khi EC áp dụng “thẻ vàng”, Chính phủ, các bộ, ban ngành liên quan, UBND 28 tỉnh, thành phố ven biển và cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt để chống hành vi IUU, tập trung vào các giải pháp như: Ban hành Luật Thuỷ sản 2017, hoàn thiện các văn bản dưới Luật (Nghị định, Thông tư) bảo đảm tính tương thích với các quy định quốc tế về quản lý nghề cá bền vững và chống khai thác IUU. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo điều hành, thực thi pháp luật nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong quản lý nghề cá nói chung, quản lý chống khai thác IUU từ Trung ương đến địa phương.
Với chủ đề “Tăng cường an sinh xã hội cho trẻ em yếu thế, dễ bị tổn thương trong ASEAN”, hội nghị tập trung vào các nội dung chính bao gồm: Chia sẻ về những ưu tiên chiến lược trong thực hiện chương trình nghị sự của ASEAN về an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cho trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật; đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch công tác chiến lược về phúc lợi xã hội và phát triển giai đoạn 2016-2020; xác định các lĩnh vực ưu tiên và chuẩn bị cho việc xây dựng Kế hoạch công tác giai đoạn 2021-2025; xem xét tình tình thực hiện các văn kiện, tuyên bố có liên quan.
Khóa tập huấn nhằm đưa nội dung quyền con người vào giáo dục quốc dân ở Việt Nam, xây dựng năng lực cho các cơ quan Chính phủ và các thiết chế giáo dục ở Việt Nam để thúc đẩy bảo vệ quyền con người thông qua giáo dục.
Lẽ đời, người dân dù ở quốc gia nào cũng phải đề trọng hai chữ trung và hiếu. Trung với nước, hiếu với gia đình, ông bà, cha mẹ. Vậy mà không ít người thậm chí một số linh mục, chức sắc dẫu đang hưởng bầu không khí thanh bình trên quê hương đất Việt lại lên mạng xã hội xuyên tạc vu cáo, đi ngược lại lợi ích, danh dự của đất nước, của dân tộc.
Trong giai đoạn hiện nay, Đảng cần phát huy tinh thần đổi mới, dũng khí nhìn thẳng vào sự thật để đề ra chủ trương đổi mới phù hợp với thời đại và các quy luật khách quan. Cần đổi mới đồng bộ về thể chế kinh tế và thể chế chính trị để thúc đẩy kinh tế phát triển, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, xây dựng Đảng trí tuệ, trong sạch, vững mạnh. Muốn vậy, các cấp ủy đảng cần thực hiện những biện pháp mạnh mẽ để phá vỡ sự trì trệ cả trong nhận thức cũng như hành động. Đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị có quan hệ biện chứng và cần cách tiếp cận mới, sáng tạo hơn, chú trọng hiệu quả cải cách. Đổi mới phải vì mục đích chăm lo cho con người, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, giải phóng các nguồn lực xã hội.
Trong thế giới ngày càng đan xen và kết nối như hiện nay, đối thoại và hợp tác quốc tế trên tinh thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau là nhân tố thiết yếu để giải quyết những thách thức toàn cầu, thúc đẩy các nước nghèo phát triển và bảo đảm thực thi hiệu quả các mục tiêu về quyền con người, hướng tới an ninh, hoà bình và phát triển bền vững cho nhân loại.
Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn ghi nhận những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của tôn giáo tại các văn kiện và văn bản quy phạm pháp luật. Thậm chí khẳng định sự tồn tại lâu dài và tương đồng về lý tưởng của tôn giáo với chủ nghĩa xã hội.
Một trong những thông tin đáng chú ý nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10-12-1948 – 10-12-2019) đó là việc Chương trình Phát triển Liên hiệpp quốc (UNDP) công bố Báo cáo Phát triển con người năm 2019 với tiêu đề "Bất bình đẳng trong phát triển con người ở thế kỷ 21: Không chỉ thu nhập, mức trung bình và hiện tại". Báo cáo cho thấy Việt Nam đã đạt được tiến bộ tốt trong phát triển con người, với tăng trưởng trung bình Chỉ số Phát triển con người (HDI) ở mức 1,36% trong suốt giai đoạn 1990 - 2018. Điều này giúp Việt Nam nằm trong nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng chỉ số HDI cao nhất trên thế giới.
Tôn giáo sẽ tồn tại lâu dài bởi nhu cầu về tôn giáo phản ánh quyền tự do chính đáng của con người hướng đến những giá trị chân - thiện - mỹ. Thực tế, nhiều tôn giáo đã đồng hành, tham gia tích cực vào xây dựng và phát triển xã hội. Hoạt động tôn giáo không xa rời hiện thực và dần hòa vào thế tục thông qua nhiều hoạt động từ thiện - nhân đạo, an sinh xã hội, bảo trợ xã hội…, góp phần phát triển bền vững đất nước. Trước tình hình đó, cần có cách nhìn nhận, quan điểm mới cũng như chính sách, pháp luật phù hợp nhằm giải quyết đúng đắn việc bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời ngăn chặn những mặt tiêu cực để tôn giáo thực sự là nguồn lực cho sự phát triển bền vững đất nước.
Trang12
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: