Nhân quyền và cuộc sống
10 năm ra mắt tạp chí Nhân quyền Việt Nam
19:36' 30/7/2020

Sáng 30-7-2020, tại Hà Nội, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về nhân quyền Chính phủ tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày xuất bản tạp chí Nhân quyền Việt Nam.Tham dự Chương trình có đồng chí Lê Hải Bình, Phó Trưởng ban Chuyên trách Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS, TS. Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an: Nguyễn Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo nhân quyền Chính phủ; Nguyễn Văn Kỷ, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về nhân quyền Chính phủ; Nguyễn Hoa Chi, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về nhân quyền Chính phủ, đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao cùng đông đảo các đồng chí cộng tác viên lâu năm của Tạp chí.

Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Bắt đầu từ bản tin Nhân quyền lưu hành nội bộ, sau 10 năm, Tạp chí Nhân quyền Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, bất cập về tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất và phương tiện làm việc. Đến nay, tạp chí Nhân quyền Việt Nam đã xuất bản được 120 số, bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, không để xảy ra sai sót về chính trị, nghiệp vụ và đối ngoại. Tạp chí đã thực hiện tốt vai trò là tiếng nói của Ban Chỉ đạo về nhân quyền của Chính phủ, bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm quyền con người và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Đồng chí Nguyễn Văn Kỷ, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về nhân quyền Chính phủ giới thiệu khái quát về hành trình 10 năm của tạp chí Nhân quyền Việt Nam.

Trong suốt 10 năm qua, tạp chí Nhân quyền Việt Nam đã phát hành định kỳ hằng tháng 7.000 cuốn khắp 63 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, tạp chí Nhân quyền Việt Nam đã được phát hành đến 33 đảo thuộc Huyện đảo Trường Sa, giúp đưa thông tin về công tác nhân quyền từng bước lan tỏa đến nhiều hơn các vùng miền xa xôi của Tổ quốc.

Trong tổng số gần 2.500 bài viết trên tạp chí Nhân quyền Việt Nam 10 năm qua, có gần 2.000 bài phản ánh thành tựu bảo đảm quyền con người ở Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tạo sự đồng thuận trong dư luận xã hội; làm cho bạn bè quốc tế hiểu đúng hơn về tình hình nhân quyền Việt Nam. Hơn 500 bài viết có tính nghiên cứu, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Nhiều bài viết kết hợp đưa thông tin về tình hình nhân quyền thế giới, quan điểm của cộng đồng quốc tế về vấn đề quyền con người để định hướng dư luận cũng như cách tiếp cận vấn đề nhân quyền theo quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta. Bên cạnh đó, tạp chí Nhân quyền Việt Nam cũng khai thác, truyền tải bài viết cộng tác viên là người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có những người từng có lịch sử chống đối chế độ ta để có cách tiếp cận đa chiều, khách quan nhằm phản bác một cách sắc bén, thuyết phục các luận điệu vu cáo, xuyên tạc.

10 năm qua, Tạp chí Nhân quyền Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng đáng khích lệ, được các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành ở Trung ương, các địa phương, đông đảo các nhà nghiên cứu và độc giả đánh giá cao cả về nội dung và hình thức, phục vụ có hiệu quả công tác bảo vệ và đấu tranh nhân quyền trong tình hình mới.

Tạp chí Nhân quyền Việt Nam đã chọn hướng đi riêng theo hướng một tạp chí chính trị, xã hội để vừa bảo đảm được yêu cầu là nơi trao đổi, học tập, tuyên truyền kiến thức trên lĩnh vực quyền con người, đồng thời đưa nhân quyền trở thành chủ đề gần gũi, hòa quyện, bám sát đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội sôi động của đất nước. Tạp chí đã xây dựng được mạng lưới đội ngũ 150 cộng tác viên có học hàm, học vị cao hoặc giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan của Đảng, Chính phủ và Quốc hội; những chuyên gia đầu ngành, có kinh nghiệm lâu năm ở các viện nghiên cứu, trường Đại học trên khắp cả nước và có cả cộng tác viên ở nước ngoài.

Đồng chí Nguyễn Văn Kỷ, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về nhân quyền Chính phủ nhấn mạnh: “Thời gian tới, nhân quyền sẽ vẫn là chủ đề được các thế lực thù địch, phản động, thiếu thiện chí trong và ngoài nước lợi dụng để chống phá Việt Nam, nhất là dịp Đại hội XIII của Đảng và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đòi hỏi công tác thông tin tuyên truyền về nhân quyền phải phát huy tính chủ động đón đầu, tích cực, đổi mới và sáng tạo hơn nữa". Đồng chí mong muốn các đồng chí lãnh đạo, đội ngũ cộng tác viên chuyên sâu sẽ tiếp tục gợi mở cho những chủ đề mới, những vấn đề chưa được tập trung tuyên truyền thời gian qua nhằm phát triển tạp chí Nhân quyền sẽ ngày càng phát triển, xứng đáng là tạp chí hàng đầu trên lĩnh vực nhân quyền, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Công an), Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo nhân quyền Chính phủ phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Là cơ quan ngôn luận của Ban Chỉ đạo về nhân quyền, Tạp chí Nhân quyền Việt Nam cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an khẳng định: “Trong thời gian tới, tạp chí sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Bám sát những vấn đề đổi mới lý luận về quan điểm, chủ trương của Đảng về quyền con người theo tinh thần của văn kiện Đại hội XIII để tổ chức tốt các bài viết định hướng cho công tác nhân quyền trong giai đoạn mới; Tăng cường phổ biến những kinh nghiệm hay, mô hình tốt về công tác nhân quyền ở cơ sở để tuyên truyền, nhân rộng; tiếp tục xây dựng đội ngũ cộng tác viên là các chuyên gia, học giả trong nước và mở rộng đối tượng là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài; mở rộng đối tượng, phạm vi tiếp cận, phối hợp tuyên truyền với các kênh thông tin công khai, chính thống để tuyên truyền về nhân quyền; tiếp tục tổ chức được một đội ngũ cộng tác viên là chuyên gia đầu ngành ở các lĩnh vực để có lập luận sắc bén, thuyết phục để đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc…

Đồng chí Lê Hải Bình, Phó Trưởng ban Chuyên trách Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Đồng chí Lê Hải Bình, Phó Trưởng ban Chuyên trách Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ: "Tạp chí Nhân quyền Việt Nam được ra đời mang nhiều kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Chặng đường 10 năm qua đánh dấu những biến chuyển lớn, Tạp chí đã nỗ lực vượt qua khó khăn ban đầu tạo ra nhiều sự đổi mới, sáng tạo khi không chỉ biến Tạp chí trở thành tờ đi đầu đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh về nhân quyền, mà còn trở thành tờ tạp chí đời thường, đi vào đời sống, bất cứ ai cũng sử dụng để mọi người biết được những góc nhìn về nhân quyền, về tình hình nhân quyền trong nước và thế giới. Đây hướng đi đúng đắn, phù hợp xu hướng hiện nay. Chính vì vậy, trước diễn biến tình hình thế giới có nhiều biến chuyển như đại dịch COVID-19, căng thẳng leo thang giữa các quốc gia lớn,… Tạp chí Nhân quyền Việt Nam cần tiếp tục phát huy thế mạnh suốt 10 năm qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới với vai trò là một kênh thông tin tuyên truyền nhân quyền hiệu quả, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch”.

Tại Lễ kỷ niệm, đội ngũ cộng tác viên của Tạp chí cũng chia sẻ nhiều kỷ niệm và bày tỏ nhiều kỳ vọng đối với sự phát triển của Tạp chí Nhân quyền Việt Nam.

GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ CỦA TẠP CHÍ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM

- Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại năm 2011

- Giải thưởng “Báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc năm 2012” của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho đồng chí Phó Tổng Biên tập Thường trực do có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại

- Giải B và 2 giải Khuyến khích Cuộc thi “Báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2014

- Giải A Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm vàng lần thứ IV) và Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương năm 2019

- Giải Khuyến khích Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại và Bằng khen của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại năm 2020

Đỗ Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS