Nhân quyền và cuộc sống
Bà Rịa - Vũng Tàu tháo gỡ khó khăn trong công tác phát triển đảng viên
16:32' 17/12/2020
Thành ủy Vũng Tàu tăng cường lãnh đạo công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2015-2020.
Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng, Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang tập trung lãnh đạo, triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ này.


Đảng bộ TP. Vũng Tàu có 335 chi bộ (gồm 50 chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy và 285 chi bộ trực thuộc 22 đảng ủy cơ sở) với 11.862 đảng viên. Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được gần 8.700 đảng viên, đạt 97% chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Tiêu biểu như Đảng bộ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết nạp được 398 đảng viên, vượt chỉ tiêu Tỉnh ủy giao 29,6%; 100% đảng viên kết nạp bảo đảm tiêu chuẩn chính trị và các điều kiện, tiêu chuẩn quy định, trong đó 22,6% đảng viên có trình độ chuyên môn đại học, 31,9% có trình độ trung cấp.

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn còn một số khó khăn như một số cấp ủy chưa chủ động rà soát nguồn phát triển đảng viên; việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế khiến số lượng quần chúng trong các cơ quan nhà nước biến động, dẫn tới việc bị động trong công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên. Bên cạnh đó, tình trạng đoàn viên, thanh niên tại các khu dân cư đi làm ăn xa, hoặc có mặt tại địa phương nhưng không “mặn mà” với các hoạt động chính trị - xã hội hoặc tích cực tham gia nhưng lại lớn tuổi, không đủ tiêu chuẩn kết nạp vào Đảng… Để hoàn thành nhiệm vụ, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch, nghị quyết chuyên đề và quyết liệt giao chỉ tiêu cho từng chi bộ, trong đó tập trung kết nạp ở những nơi chưa có tổ chức đảng hoặc tỷ lệ đảng viên còn ít.

Đảng bộ TP. Vũng Tàu từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp được 1.291 đảng viên, trong đó có 82,5% số đảng viên dưới 40 tuổi, 70,6% có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; số lượng đảng viên kết nạp trong ngành giáo dục, y tế vượt chỉ tiêu đề ra, nâng tỷ lệ đảng viên trong ngành giáo dục đạt 44,5%, y tế đạt 31,9%; dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt 23,4%. Bên cạnh những thuận lợi, Đảng bộ thành phố cũng gặp một số khó khăn trong công tác phát triển đảng viên như: Chi bộ khu phố, thôn đa phần là đảng viên tuổi cao, hưu trí; đảng viên trẻ đi làm ăn xa nên không có điều kiện nhận nhiệm vụ địa phương giao. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, trong đó có công tác phát triển đảng viên.

Phát biểu tại Hội thảo “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngủ đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác kết nạp đảng viên” do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức, đồng chí Nguyễn Quang Phi, Tổng Thư ký Hội Khoa học lịch sử Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng, công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ tỉnh đã và đang đặt ra nhiều thách thức, khó khăn. Đội ngũ đảng viên ở đô thị và nông thôn đang ngày càng già hóa nhanh chóng. Nguồn đảng viên bổ sung cho chi bộ, đảng bộ ở khu phố, thôn, ấp chủ yếu là đảng viên về hưu. Số lượng đảng viên mới kết nạp bổ sung sức trẻ cho Đảng còn không đáp ứng được yêu cầu. Công tác phát triển đảng viên đang gặp mâu thuẫn: Nhiều nơi nguồn kết nạp vào Đảng rất dồi dào lại không đủ điều kiện để kết nạp, ngược lại nhiều nơi có đủ điều kiện để phát triển đảng viên thì lại thiếu nguồn để kết nạp.

Đồng chí Nguyễn Quang Phi đề xuất, để tạo được nguồn kết nạp đảng viên, chi bộ, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị phải tập trung xây dựng tổ chức đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân đi vào hoạt động thực chất. Các tổ chức này sẽ thu hút, tập hợp quần chúng ở địa phương. Thông qua đó, tổ chức đảng sàng lọc để tạo nguồn kết nạp đảng viên. Đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thành lập các câu lạc bộ… thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, nhất là thế hệ trẻ. Thông qua đó nắm bắt, giáo dục, đưa vào diện nguồn, định hướng để quần chúng phấn đấu vào Đảng. Khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế hợp tác xã, kinh tế trang trại, doanh nghiệp tư nhân… Động viên thanh niên “lập thân, lập nghiệp”… Kinh tế địa phương phát triển sẽ giữ chân được lao động địa phương, thu hút được con em tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trường nghề và thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về… Đây là biện pháp mang tính căn cơ, bền vững, hiệu quả nhất để tạo nguồn kết nạp đảng viên. Bên cạnh đó, cần có chính sách giúp đỡ, động viên thích hợp đối với quần chúng trẻ tuổi, nhất là khu vực nông thôn để họ phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về học vấn, bảo đảm đủ chuẩn theo quy định nhằm tăng số nguồn kết nạp đảng viên. Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đảng viên phải gần dân, nắm chắc tình hình dân cư, nhất là những người có hộ khẩu ở địa phương đang làm trong các công ty, nhà máy, hằng ngày vẫn cư trú ở địa phương… động viên, giáo dục để họ có nhận thực đúng trong việc phấn đấu vào Đảng. Đảng viên, cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải thật sự đề cao trách nhiệm nêu gương, luôn là tấm gương mẫu mực về đạo đức, lối sống và hành động. Điều đó còn hơn cả “trăm bài diễn văn tuyên truyền”, qua đó quần chúng soi vào, giúp họ có động lực, niềm tin, chí hướng phấn đấu trở thành đảng viên.

Thành ủy Vũng Tàu nêu ra giải pháp cần phải coi trọng về chất lượng công tác kết nạp đảng viên, có sự lãnh đạo chặt chẽ về kế hoạch, biện pháp cụ thể, vừa bảo đảm yêu cầu về chất lượng của đảng viên, vừa khắc phục tư tưởng định kiến, thiếu tin tưởng, không tích cực tạo điều kiện để quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng. Cùng với đó, cấp ủy, chi bộ phải làm tốt công tác chỉnh đốn đội ngũ đảng viên, thường xuyên theo dõi, quản lý đảng viên; rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ đảng viên; kiểm tra, giám sát không chỉ là một mặt của công tác xây dựng Đảng mà nhằm bảo đảm tính nghiêm minh về kỷ luật và nâng cao sức mạnh, tính chiến đấu của tổ chức đảng. Nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy các cấp của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần xác định rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát, phân công trách nhiệm cho cấp ủy viên, kết hợp giữa kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất.

Hoàng Minh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS