Nhân quyền và cuộc sống
Vũ Lạc đổi mới
22:13' 20/12/2020
Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Da giày Thành Phát (xã Vũ Lạc, TP. Thái Bình).
Đến Vũ Lạc, chúng tôi thật ngỡ ngàng với kết quả xây dựng nông thôn mới của xã. Điều cảm nhận đầu tiên là về quy hoạch của xã được phân khu chức năng rất phù hợp, gồm khu trung tâm xã, các thôn, khu trường học, y tế, chăn nuôi, trồng trọt, khu trồng trọt công nghệ cao...


Xã Vũ Lạc (TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) có diện tích tự nhiên là 707ha, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp 499ha. Đảng bộ xã có 452 đảng viên, gồm 10 chi bộ trực thuộc, trong đó có 7 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ gồm giáo dục, y tế, văn hóa. Từ năm 2014, Vũ lạc đã được công nhận là xã nông thôn mới, hoàn thành 19/19 tiêu chí đề ra. Năm 2018, xã được Nhà nước phong tặng danh hiệu xã Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Cơ cấu kinh tế năm 2019 của xã là: nông nghiệp - thủy sản 12,1%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 62,9%, thương mại, dịch vụ 25%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,4 triệu đồng/năm. Xã không còn hộ nghèo.

Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu
Đến Vũ Lạc, chúng tôi thật ngỡ ngàng với kết quả xây dựng nông thôn mới của xã. Điều cảm nhận đầu tiên là về quy hoạch của xã được phân khu chức năng rất phù hợp, gồm khu trung tâm xã, các thôn, khu trường học, y tế, chăn nuôi, trồng trọt, khu trồng trọt công nghệ cao của doanh nghiệp Vân Toan sản xuất rau sạch gồm 5ha nhà lưới kính; cụm công nghiệp của xã gồm xí nghiệp giày da Thành Phát gần 1.500 công nhân, 2 doanh nghiệp may mỗi doanh nghiệp trên 200 công nhân và các doanh nghiệp nhỏ như cơ khí, xây dựng. Hệ thống giao thông của xã đạt chuẩn quy định quốc gia, đường trục xã, đường liên thôn được láng nhựa theo quy định, đường nội thôn, đường bờ vùng được bê tông hóa, hệ thống thủy lợi được cứng hóa kênh mương đến từng vùng; 3 trường học, trạm y tế được xây dựng bề thế, đạt chuẩn quốc gia. Toàn xã có 7 thôn, có 7 nhà văn hóa được xây dựng khang trang. Nghĩa trang của xã được xây dựng quy mô bằng vốn xã hội hóa do nhân dân đóng góp 7 tỷ đồng. Vốn đầu tư xây dựng trường học 15 tỷ, huy động vốn xã hội hóa 10 tỷ. Đặc biệt là xã đã lắp đặt hệ thống ca-mê-ra trong phạm vi địa bàn xã do công an quản lý, nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn toàn xã. Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm đầu tư đúng hướng, đã thành lập hợp tác xã kinh doanh dịch vụ môi trường, đầu tư hỗ trợ nhân dân các phương tiện công cụ để phân loại xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn. Rác thải được phân loại ngay gồm rác thải tái chế, rác thải phải xử lý, có 2 xe ô tô chuyên chở đến lò đốt của thành phố. Rác thải phải xử lý được xử lý ngay từ đầu nguồn bằng chế phẩm EM khử mùi giúp cho môi trường đỡ ô nhiễm. Đảng bộ, các chi bộ trong những năm qua đều đạt trong sạch, vững mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua (2015-2020) Đảng bộ xã được thành phố biểu dương và xếp vào tốp đầu về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng của thành phố.

Được hỏi sau khi xã đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới, Đảng ủy đã có những chủ trương biện pháp gì để lãnh đạo xây dựng xã Vũ Lạc trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Trước hết chúng tôi đã bám sát tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 5-6-2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định để xây dựng chương trình kế hoạch và nghị quyết của Đảng ủy để chỉ đạo thực hiện phấn đấu đạt và vượt các tiêu chí đề ra. Về phát triển kinh tế, xã phấn đấu tốc độ phát triển kinh tế đạt 12,6% với cơ cấu kinh tế: công nghiệp - xây dựng đạt 72,7%, thương mại, dịch vụ 20,1%, nông nghiệp, thủy sản 7,2%, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm (cao hơn 1,5 lần so với thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014). Xã không có hộ nghèo. Phấn đấu 100% việc gieo cấy, thu hoạch, làm đất, thủy lợi bằng cơ giới hóa. Tích cực thu hút các nguồn lực đầu tư và sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa hộ nông dân với doanh nghiệp. hợp tác xã, chủ trang trại. Chuyển diện tích đất trồng lúa hiệu quả thấp sang mô hình trồng cây ăn quả, vườn đa tầng, trồng cây dược liệu, phát triển trồng rau màu, sản phẩm công nghệ sạch. Phấn đấu đưa tỷ trọng giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao chiếm 25% giá trị sản phẩm nông nghiệp thủy sản. Toàn xã có 5 trang trại, 40 gia trại, có khoảng 500 hộ kinh doanh, 30 doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực trên địa bàn xã. Phấn đấu đến năm 2021, xã đạt các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Về tiêu chí giáo dục, y tế, văn hóa, tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục, y tế, văn hóa đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục huy động nguồn lực để nâng cao chất lượng các công trình giáo dục, y tế, văn hóa xã và các thôn, xây dựng con người, gia đình, dòng họ, thôn, khu dân cư, đoàn thể kiểu mẫu theo các tiêu chí quy định. Thực hiện quản lý tốt công tác quy hoạch xây dựng trong các thôn và khu dân cư, kêu gọi đầu tư vào các công trình công cộng, phát triển các loại hình hoạt động thể dục - thể thao để nâng cao sức khỏe cho người dân, phát triển các loại hình văn hóa trong cộng đồng và làng xã; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân ý thức trách nhiệm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Về vấn đề môi trường, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nội dung và tiêu chí môi trường được quy định, bảo đảm 90% hộ gia đình thực hiện tốt việc phân loại và xử lý rác thải; các tuyến đường của xã, thôn đều có rãnh thoát nước và trồng cây trên toàn tuyến. Đảng ủy xã đã xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng xã Vũ Lạc sáng - xanh - sạch; bảo đảm trên các trục đường chính của xã, thôn ban đêm đều có điện chiếu sáng; các tuyến đường đều được trồng cây xanh; có nơi thu gom rác tập trung, rác được phân loại từ đầu nguồn, rác được phân hủy khi được xử lý bằng chế phẩm khử mùi, phát huy tối đa các xe chở rác về nhà máy rác của thành phố. Các hộ chăn nuôi tập trung, các hộ sản xuất - kinh doanh bảo đảm và thực hiện đúng quy định về vệ sinh môi trường, phát huy hiệu quả hoạt động của hợp tác xã kinh doanh dịch vụ môi trường. Xã phấn đấu thực hiện tốt tiêu chí an ninh trật tự, hành chính công, bảo đảm trên địa bàn xã không có khiếu kiện đông người, trái pháp luật; không có người phạm tội, không có tệ nạn xã hội; phát huy tối đa hoạt động của hệ thống ca-mê-ra của xã để phát hiện vi phạm, bảo đảm an ninh trong xã. Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch trong thực hiện các thủ tục hành chính trong giải quyết công việc của địa phương. Trong công tác xây dựng Đảng, phấn đấu giữ vững danh hiệu đảng bộ, các chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Đảng ủy đã xây dựng và triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ qua với 60 nghị quyết về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng; các nghị quyết chuyên đề như: Nghị quyết xây dựng xã Vũ Lạc sáng - xanh - sạch, nghị quyết về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi  bộ, quản lý phân công nhiệm vụ cho đảng viên... Đảng ủy và các chi bộ đều có quy chế lãnh đạo thực hiện theo quy chế. Tập trung lãnh đạo bảo đảm dân chủ, công khai trong Đảng, trong nhân dân, nhất là công khai về quy hoạch xây dựng cơ bản, kinh phí đóng góp của nhân dân. Vũ Lạc là xã điển hình của thành phố về huy động đóng góp của nhân dân, các tổ chức kinh tế - xã hội trong xây dựng cơ sở hạ tầng, từ 2017 đến nay xã đã huy động được 27 tỷ đồng, trong đó huy động đóng góp xây dựng trường học 10 tỷ đồng, nghĩa trang liệt sĩ 6 tỷ đồng. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, 100% công chức xã có trình độ đại học. Đảng ủy đã tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy. Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, mỗi năm Đảng ủy tổ chức 2 cuộc kiểm tra, giám sát tập trung vào kiểm tra, giám sát về quản lý sử dụng đất đai, vấn đề xây dựng cơ bản, kiểm tra, giám sát về thi hành Điều lệ Đảng, tổ chức việc giám sát của các đoàn thể và nhân dân theo chuyên đề. Sau kiểm tra, giám sát có thông báo công khai trong tổ chức đảng và trong nhân dân, được cán bộ, đảng viên đồng tình, ủng hộ thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy. Đảng ủy luôn quan tâm lãnh đạo bảo đảm dân chủ, công khai, giữ vững đoàn kết nội bộ, nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên để tập hợp thu hút quần chúng thực hiện nghị quyết của Đảng. Vì vậy trong nhiều năm qua, xã không để xảy ra thắc mắc, khiếu kiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong xã được giữ vững, lòng tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố vững chắc.

Bài học kinh nghiệm
Đồng chí Hoàng Đình Thành, tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy TP. Thái Bình nhận xét: Đảng ủy xã Vũ Lạc đã tập trung nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, huy động và khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đối chiếu với các tiêu chí xã nông thôn mới theo Quyết định số 691 của Thủ tướng Chính phủ với kết quả đạt được thì Vũ Lạc sẽ sớm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu của TP. Thái Bình.

Còn Bí thư Đảng ủy xã Vũ Lạc Nguyễn Thanh Tùng rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. Trước hết, phải tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã về xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, tạo sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận, quyết tâm thực hiện. Quá trình chỉ đạo thực hiện Đảng ủy xã đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu được nội dung cần thực hiện, huy động được sự đóng góp tích cực của nhân dân để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Căn cứ vào các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã đã xây dựng chương trình kế hoạch, ban hành các nghị quyết cụ thể. Các nghị quyết khi xây dựng đều được bàn bạc thống nhất trong cấp ủy, chính quyền, họp quán triệt tới các thôn để nhân dân tham gia ý kiến. Tiếp đó, vai trò lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Đảng ủy xã, chi ủy, chi bộ thôn, xóm có ý nghĩa quyết định. Trên cơ sở tiêu chí của Chính phủ quy định, Đảng ủy xác định mục tiêu phấn đấu như về phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục, y tế, môi trường, an ninh trật tự; từng tiêu chí đặt ra mục tiêu thời gian, lộ trình bước đi cho phù hợp, việc gì làm trước, việc gì làm sau, chủ yếu phải đề ra được biện pháp thực hiện có tính khả thi. Từng cấp ủy viên phải được phân công nhiệm vụ cụ thể, hằng tháng, hằng quý phải báo cáo, rút kinh nghiệm. Quá trình thực hiện phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện sai sót để điều chỉnh, sửa chữa giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện. Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu kinh tế trên các lĩnh vực sản xuất, tập trung ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm năng suất, chất lượng. Huy động được sự đóng góp tích cực của nhân dân, các tổ chức xã hội, con em trong xã ở nơi xa, để tập trung có kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng. Tích cực kêu gọi đầu tư để có nhiều doanh nghiệp có năng lực, có ứng dụng công nghệ cao để đầu tư vào địa phương. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm những vấn đề xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu phải được bàn bạc dân chủ, công khai, minh bạch, nhất là trong xây dựng cơ bản; sự đóng góp của nhân dân khi nhân dân được tham gia bàn bạc dân chủ, có sự giám sát của cộng đồng thì mọi người đều thấy được họ là người chủ thực sự nên tích cực tham gia đóng góp xây dựng địa phương. Có sự đoàn kết thống nhất trong Đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể ở xã và các thôn, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ để lôi kéo, vận động, tập hợp nhân dân đồng lòng tham gia. "Xây dựng đội ngũ cán bộ từ xã đến các thôn có đủ năng lực, phẩm chất, có nhiệt tình, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, có uy tín với nhân dân, nói đi đôi với làm, mỗi cán bộ, đảng viên trên cương vị của mình đều được phân công nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện thì chắc chắn việc xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu sẽ thành công" - Bí thư Tùng khẳng định.
Hồng Văn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS