Nhân quyền và cuộc sống
Đại hội Đảng lần thứ XIII tiếp tục nhận được nhiều điện, thư chúc mừng của các chính Đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế
19:2' 30/1/2021
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội XIII.
Trong những ngày này, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhận được nhiều điện, thư chúc mừng của các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế từ khắp các châu lục trên thế giới.


Nội dung một số điện mừng của các chính đảng gửi tới Đại hội:

- Điện mừng của Đảng chính trị Toàn Nga "Nước Nga Thống nhất” có đoạn viết: Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp xây dựng Đảng và Nhà nước mà còn đặt nền móng để tiếp tục phát triển nền kinh tế quốc gia, củng cố ổn định chính trị và mở rộng quan hệ quốc tế, vì hạnh phúc và thịnh vượng của nhân dân Việt Nam. Sự hợp tác hiệu quả giữa Đảng nước Nga Thống nhất và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.             

- Điện mừng của Đảng chính trị Nước Nga Công bằng có đoạn viết: Đại hội XIII là sự kiện đặc biệt quan trọng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và toàn thể dân tộc Việt Nam. Mối quan hệ đối tác tin cậy giữa Việt Nam và Liên bang Nga được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, được thử thách qua thời gian và có bề dày lịch sử, là tài sản vô giá, cần được gìn giữ và phát triển.

- Điện mừng của Đảng Nhân dân Ấn Độ có đoạn viết: Quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam đã vươn lên tầm cao mới và đề ra tầm nhìn chung về hòa bình và thịnh vượng. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Ấn Độ - Việt Nam chính là một bước tiến nữa trong định hướng này.

- Điện mừng của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản có đoạn viết: Chúng tôi chân thành cảm ơn Ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo Việt Nam đã có những cống hiến to lớn cho việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, cũng như quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản. Việc thúc đẩy quan hệ hai Đảng phát triển bền vững sẽ trở thành nền tảng cho tình hữu nghị giữa hai nước và sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản.

- Điện mừng của Đảng Dân chủ Đấu tranh In-đô-nê-xi-a có đoạn viết: Chúng tôi hiểu rõ tính chiến lược và tầm quan trọng của Đại hội lần này đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và sự phát triển của nước Việt Nam hiện đại. Chúng tôi tin tưởng Đại hội XIII sẽ thành công tốt đẹp, mang lại những kết quả tích cực cho việc hoạch định đường lối và chiến lược phát triển đất nước. Đó sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Việt Nam hướng tới một thời điểm lịch sử mới.

- Điện mừng của Đảng Hành động nhân dân Xin-ga-po có đoạn viết: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã không ngừng đạt được thịnh vượng và tiến bộ cho người dân. Hướng tới dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Đảng Hành động nhân dân Xin-ga-po tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục đưa đất nước phát triển lên những tầm cao mới.

- Điện mừng của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Mi-an-ma có đoạn viết: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Mi-an-ma gửi lời chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam về lòng quyết tâm phi thường và thành tựu vĩ đại trong suốt 90 năm chiến đấu và hy sinh vì tổ quốc và nhân dân Việt Nam. Chúc con đường hướng tới kỷ niệm 100 năm Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rực rỡ.

- Điện mừng của Đảng Nhân dân Mông Cổ có đoạn viết: Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện mang tính lịch sử, mở ra một chặng đường mới trong phát triển và tăng trưởng của Việt Nam. Chúc quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai đảng và hai nước chúng ta ngày càng phát triển và thịnh vượng.

- Điện mừng của Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Pa-lét-xtin có đoạn viết: Chúng tôi đánh giá rất cao những nỗ lực của chính đảng tiền phong – Đảng Cộng sản Việt Nam – trong phụng sự nhân dân và lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển. Chúng tôi luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Pa-le-xtin, được vun đắp trong lịch sử quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc.

- Điện mừng của Đảng xã hội chủ nghĩa Thống nhất Vê-nê-xu-ê-la có đoạn viết: Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của hàng triệu người dân Việt Nam vào việc thảo luận, đóng góp ý kiến các dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII, thể hiện mạnh mẽ, rõ nét quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam. Chúc Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rực rỡ, phát huy cao độ những di sản bất diệt của Lãnh tụ Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới sáng tạo của cách mạng Việt Nam.

- Điện mừng của Đảng Xã hội Ác-hen-ti-na có đoạn viết: Chúng tôi xin nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí về những thành công trong công tác chuẩn bị cũng như quá trình thảo luận, đóng góp ý kiến rộng rãi của quần chúng nhân dân cho các văn kiện trình Đại hội. Hơn bao giờ hết, Việt Nam tiếp tục là ngọn hải đăng soi sáng cho cuộc đấu tranh vì bình đẳng, các quyền phổ quát, hòa bình và công lý trên thế giới.

- Điện mừng của Đảng Nhân dân Xã hội chủ nghĩa (PPS) Mê-hi-cô có đoạn viết: Đảng Nhân dân Xã hội chủ nghĩa Mê-hi-cô đánh giá cao những những kết quả, thành tựu mà các đồng chí đã giành được. Chúng tôi hoàn toàn nhất trí và chia sẻ với nhận định của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Chúng tôi luôn đánh giá cao chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam “lấy dân làm gốc”, tin tưởng, tôn trọng và thúc đẩy quyền của người dân là chủ nhân của đất nước, như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

- Điện mừng của Đảng Cộng sản Bra-xin (PCdoB) có đoạn viết: Sau 35 năm Đổi mới và 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước, có thể khẳng định con đường mà Việt Nam lựa chọn là đúng đắn. Đảng Cộng sản Việt Nam đã thúc đẩy, bảo đảm các quyền tự do, dân chủ của nhân dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

- Điện mừng của Đảng Cộng sản Chi-lê có đoạn viết: Di huấn về tự do, độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khắc sâu trong trái tim nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản, nhân dân Chi-lê, và ngày nay, tư tưởng này của Người vẫn tiếp tục đồng hành trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, tự chủ, công bằng và giải phóng dân tộc.
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS