Thời sự - Chính trị
Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương :
Thông báo nội dung Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI), sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị
18:17' 14/6/2013


Chiều 14-6-2013, Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tổ chức thông báo một số nội dung quan trọng Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo các vụ, đơn vị, bí thư chi bộ, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong Ban được đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương (ảnh bên) giới thiệu một số nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 7 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở và sơ kết của Trung ương sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Hội nghị được nghe báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương. Trong 2 năm qua, các chi ủy đã chủ động tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị bằng nhiều hình thức. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên trong cơ quan nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chống các tư tưởng chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.


Đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng đại diện 3 tập thể nhận Bằng khen của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Các đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Văn Quynh (thứ nhất, bên trái) và Nguyễn Ngọc Lâm, (thứ 4, phải sang) chúc mừng các đồng chí nhận Bằng khen của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thời gian tới, Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các giải pháp: (1) Gắn việc thực hiện Chị thị 03 với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác.  (2) Tổ chức thường xuyên, nền nếp việc học tập, nghiên cứu các chuyên đề trong sinh hoạt của các chi bộ, đơn vị, đoàn thể của cơ quan. (3) Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức, chú trọng việc xây dựng và thực hiện các tiêu chí chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng vụ, đơn vị. (4) Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cấp ủy viên trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. (5) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; gắn kết quả thực hiện Chỉ thị 03 với việc đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ, công chức, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên, bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm. (6) Thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03; gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua của Ban...

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Trung ương trao Bằng khen của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho 3 tập thể và 9 cá nhân; trao Giấy khen của Đảng ủy cơ quan cho 7 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Đồng chí Trần Lưu Hải chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương cũng trao Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho 1 đồng chí, trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 4 đồng chí đảng viên của Đảng bộ.

Xuân Sơn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS