Thời sự - Chính trị
Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)
15:2' 28/12/2016
Đồng chí Nguyễn Quang Thanh, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Các cơ quan TƯ, Phó Bí thư, Phó Tổng Kiếm toán Nhà nước phát biểu tại hội nghị.

Căn cứ Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16-11-2016 của BCH Trung ương về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, sáng 28-12-2016, Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII).Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Thành, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng các đồng chí trong cấp ủy, cán bộ chủ chốt…

 
 Các đại biểu dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên được quán triệt những nội dung cơ bản trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII): Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 về tăng cường tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1-11-2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 5-1-2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn dịnh chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Nghị quyết 07-NQ/TW ngày 18-11-2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý công nợ để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Kết lận số 09-KL/TW ngày 19-10-2016 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017…

Thu Thủy

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS