Thời sự - Chính trị
Đảng bộ VietinBank quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
19:30' 9/1/2017
Đảng ủy Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VietinBank chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Hội nghị được triển khai bằng phương thức  trực tuyến tới 164 điểm cầu với sự tham gia học tập của gần 17.000 đảng viên, cán bộ trên toàn hệ thống VietinBank.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: Đây là Nghị quyết đặc biệt quan trọng đã cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra. Qua việc học tập và triển khai Nghị quyết giúp các đảng viên có trách nhiệm tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa tuân thủ để chủ động nhận diện, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những hành vi tiêu cực. Từ đó toàn hệ thống phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm, phòng ngừa, đấu tranh một cách mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn với tiêu cực, tham nhũng. Đồng thời, các đảng viên xây dựng đoàn kết nội bộ, chuẩn hóa đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử không chỉ với khách hàng mà cả với đồng nghiệp, đồng chí; góp phần xây dựng hình ảnh, gia tăng giá trị thương hiệu văn hóa VietinBank.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng đề nghị, mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiên cứu sâu sắc, nắm chắc Nghị quyết, không chỉ nhớ, hiểu mà phải biến thành hành động tích cực. Từng cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động; đặc biệt cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải soi lại chính mình để tự xem xét đã tuân thủ đúng, đủ các quy chế, quy trình nghiệp vụ, phòng ngừa rủi ro, tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, các cơ chế về công tác cán bộ và quản lý cán bộ của VietinBank.

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ rệt, sau Hội nghị mỗi đảng viên tham dự sẽ viết bài thu hoạch, trình bày rõ nhận thức về các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, xác định phương hướng, biện pháp tự rèn luyện gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thông qua Hội nghị, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo VietinBank tin tưởng các cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống sẽ tích cực phấn đấu, thực hiện thật tốt nhiệm vụ và gặt hái được nhiều thành công trong năm 2017.

Hội nghị đã được quán triệt nội dung chính Nghị quyết số 04 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04 của Đảng bộ VietinBank; Nghị quyết số 05 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế tới Hội nghị; Nghị quyết số 06 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Cũng tại Hội nghị, gần 17.000 đảng viên người lao động trên toàn hệ thống đã được nghe GS.TS Phùng Hữu Phú (Hội đồng Lý luận Trung ương) trao đổi về phần lý luận, phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hương Hòa

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS