Thời sự - Chính trị
Đồng chí Phạm Minh Chính làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
17:3' 12/1/2017

Sáng 12-1, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nêu: Từ sau Đại hội Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2015-2020, tháng 10-2015 đến nay, Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, nỗ lực tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; triển khai quyết liệt các giải pháp đột phá, tập trung vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm theo Nghị quyết của Đảng bộ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc có nhiều đổi mới, thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định. Công tác phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ chính trị được tăng cường, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, tạo được sự chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên các mặt công tác. 

Đảng ủy Khối quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Công tác tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, dân vận, lãnh đạo các đoàn thể đều có những chuyển biến tích cực, vai trò năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ủy Khối tiếp tục được nâng cao...

Thời gian tới, Đảng ủy Khối lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc và cán bộ, đảng viên tích cực, chủ động tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, trước mắt phấn đấu hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017; tiếp tục nghiên cứu, quán triệt để cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng; triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp theo chương trình hành động, nghị quyết, chỉ thị và kế hoạch đã đề ra. Thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của Đảng, nhất là trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thực hiện tốt việc nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Quy định 101 - QĐ/TW của Ban Bí thư. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đoàn thể; thực hiện quy chế giám sát, phản biện của các đoàn thể đối với lãnh đạo của cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị...


Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương những đóng góp quan trọng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vào thành tựu chung của đất nước trong năm 2016. Đồng ý với nhiệm vụ trọng tâm đã được Đảng ủy Khối xác định trong thời gian tới, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã ban hành các nghị quyết, kết luận. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Đảng ủy Khối cần tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, thực hiện nghiêm túc có kết quả những nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định: Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị với 63 đảng bộ trực thuộc, 841 tổ chức cơ sở đảng; là Đảng bộ có nhiều loại hình tổ chức đảng, đa dạng về nhiệm vụ trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các cơ quan báo chí, đơn vị sự nghiệp ở Trung ương, các cơ quan nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước. Đảng ủy Khối phải giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, cấp ủy đảng, tổ chức đảng phải là hạt nhân; quan tâm chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện về chính trị, tư tưởng về tổ chức, cán bộ, về phương thức làm việc và phong cách, đạo đức.

Đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy coi trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; làm tốt hơn nữa công tác quản lý cán bộ, đốn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Hoa Hiền

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS