Thời sự - Chính trị
Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP. Hồ Chí Minh :
Phấn đấu kết nạp 400 đảng viên trong năm 2017
7:11' 9/3/2017

Đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2016.


Ngày 7-3-2017, Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP. Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2016 và triển khai, nhiệm vụ công tác năm 2017. Đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng thành phố hiện có 71 cơ sở đảng trực thuộc với 7.374 đảng viên. Năm 2016, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra. Trong năm, Đảng bộ có 58 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh (84,05%) tăng 22,95% so với năm 2015. Công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ đạt nhiều kết quả. Công tác phát triển đảng viên đạt kết quả cao, kết nạp 557 đảng viên mới.

Năm 2017, Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP. Hồ Chí Minh tập trung triển khai quả các giải pháp nhằm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đi đôi với với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, trọng tâm là kiểm tra vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 7 chương trình đột phá của thành phố và 6 chương trình trọng tâm của Đảng bộ Khối về công tác xây dựng đảng. Toàn Đảng bộ tích cực triển khai công tác phát triển đảng viên đi đôi với thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ đảng viên; phấn đấu kết nạp 400 đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang cho rằng, Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng là một Đảng bộ có nguồn lực rất lớn, với đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ, nghiệp vụ chuyên môn cao. Do đó, Đảng bộ Khối phấn đấu luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và các cơ sở đảng trực thuộc; tất cả các đơn vị trực thuộc hoạt động động hiệu quả, sức mạnh của Đảng bộ thành phố sẽ có chuyển động mạnh, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, các nhiệm vụ trong tâm của Đảng bộ Khối phải gắn với thực hiện 7 chương trình đột phá của thành phố bằng những giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc trưng của từng đơn vị trực thuộc; đồng thời tất cả các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, nghiệp vụ vững vàng để đảm trách công việc được giao. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng thành phố là quyết tâm làm tốt việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, dân vận. Bên cạnh đó, phải thực hiện cải cách hành chính trong đảng, đi cùng với cải cách hành chính khối chính quyền, trở thành các đơn vị đầu mối của thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm nay.
Phạm Bá Tĩnh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS