Thời sự - Chính trị
Hội thảo khoa học - thực tiễn: “Bắc Ninh đẩy mạnh phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng công nghiệp công nghệ cao, hiệu quả, thân thiện”
15:20' 18/3/2017
Toàn cảnh Hội thảo.
Chiều 17-3-2017, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Tỉnh ủy Bắc Ninh phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn với chủ đề “Bắc Ninh đẩy mạnh phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng công nghiệp công nghệ cao, hiệu quả, thân thiện”. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đồng chủ trì Hội thảo.


Qua 20 năm tái lập tỉnh, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, từ một tỉnh nông nghiệp thuần túy, Bắc Ninh đã vươn lên trở thành tỉnh công nghiệp. Năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 766 nghìn tỷ đồng, gấp gần 1.200 lần so với năm 1997. Bắc Ninh cũng chú trọng đẩy mạnh tiến bộ khoa học - công nghệ, chuyển đổi cơ cấu giống, mùa vụ, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 19 xác định: Xây dựng Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022 theo hướng văn minh, hiện đại. Vì vậy, Hội thảo “Bắc Ninh đẩy mạnh phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo hướng công nghiệp công nghệ cao, hiệu quả, thân thiện” là diễn đàn để các nhà khoa học, quản lý, tiếp tục phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo hướng công nghiệp công nghệ cao, hiệu quả, thân thiện.

Đồng thời, tổng kết những bài học kinh nghiệm, chỉ ra những tồn tại, khó khăn, hạn chế, từ đó đưa ra dự báo, đề xuất những kiến nghị, bước đi, giải pháp. Hơn 30 tham luận và các ý kiến tham luận tại Hội thảo đã tập trung phân tích, thảo luận 3 nhóm vấn đề: Phương hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao và xu hướng trong thời gian tới. Vấn đề về tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường cụm công nghiệp, làng nghề, đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh Bắc Ninh; thu hút đầu tư; đẩy mạnh công nghiệp hóa gắn với đô thị hóa; phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của  cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các doanh nghiệp về phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo hướng công nghiệp công nghệ cao, hiệu quả, thân thiện và bài học kinh nghiệm. Sự phối hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền, chỉ đạo, triển khai thực hiện phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo hướng công nghiệp công nghệ cao, hiệu quả, thân thiện tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay.                   

Phát biểu ý kiến kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến cho rằng các bài tham luận đã tập trung phân tích, đánh giá và làm rõ những vấn đề xung quanh chủ đề mà Hội thảo đưa ra. Với các nội dung, vấn đề đề cập trong Hội thảo, được phân tích ở nhiều góc độ đã cho thấy bức tranh toàn cảnh về công cuộc đẩy mạnh phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá tại tỉnh Bắc Ninh. Để thực hiện mục tiêu đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022 theo hướng văn minh, hiện đại. đồng chí cho rằng các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Bắc Ninh cần không ngừng đổi mới, tìm ra những giải pháp đột phá về thể chế, về môi trường kinh doanh nhằm phát huy tốt hơn nữa nền tảng hiện có. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đô thị gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Tăng cường cải cách hành chính; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Công tác xây dựng đảng phải được chú trọng; phát huy vai trò cấp ủy, trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng chính quyền điện tử, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... 
PV

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS