Thời sự - Chính trị
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thăm và làm việc tại Lai Châu
11:17' 15/4/2017
Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu kết luận tại buổi làm việc.
Thực hiện chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngày 14-4-2017 đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu. Cùng dự có đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; thành viên Tổ biên tập xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 6, khóa XII; đại diện một số vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương. Về phía tỉnh Lai Châu có các đồng chí: Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy; Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội; Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở: Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; bí thư các huyện, thành phố trong tỉnh.


Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc, có 7 huyện, 1 thành phố, dân số gần 44 vạn người. Toàn tỉnh có 13 đảng bộ trực thuộc, 542 tổ chức cơ sở đảng với tổng số 25.295 đảng viên. Tính đến 31-12-2016, toàn tỉnh có 21.074 biên chế, trong đó nữ 11.735 người, dân tộc thiểu số 6.886 người. Riêng cán bộ, công chức cấp xã 2.265 người, có 14.069 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố.

Theo báo cáo của đồng chí Nguyễn Khắc Chử, những năm qua được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, khai thác tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế - xã hội đưa Lai Châu cơ bản thoát khỏi tình trạng khó khăn và kém phát triển, từng bước rút ngắn khoảng cách với các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc và cả nước. Tốc độ phát triển kinh tế giai đoạn 2011- 2015 đạt bình quân 7,4%, năm 2016 đạt 24,88%; cơ cấu kinh tế ngành, lĩnh vực chuyển dịch theo hướng tích cực; GRDP bình quân đầu người năm 2016 đạt 22,5 triệu đồng (bằng 49% so với cả nước, 68% so với bình quân vùng miền núi phía Bắc); thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.865  tỷ đồng, tăng 87% so với năm 2015. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, khoảng cách về chất lượng giáo dục từng bước được rút ngắn giữa vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn so với vùng phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, năm 2016 giảm được 5,59%, xuống còn 34,81%. Quốc phòng - an ninh được tăng cường; quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế tiếp tục được duy trì và phát triển.

Về công tác xây dựng đảng, Tỉnh ủy Lai Châu đã làm tốt công tác triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, tập trung xây dựng, ban hành Chương trình hành động với 3 chương trình trọng điểm (Chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Chương trình nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị). Tỉnh ủy ban hành 6 nghị quyết chuyên đề (về giảm nghèo bền vững; về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh các xã biên giới; về ổn định và phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020). Ngoài ra, Lai Châu còn xây dựng và chú trọng thực hiện 8 đề án về phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên được quan tâm lãnh đạo thực hiện. Năm 2016, toàn Đảng bộ tỉnh có 48,6% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Thực hiện tốt các quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ xã, phường, thị trấn, chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, khắc phục biểu hiện bao biện, làm thay hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng.

Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từng cấp ủy, tổ chức đảng tự soi mình, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, đồng thời nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết. 

Thực hiện Nghị quyết 39 của Chính trị, tỉnh Lai Châu có 25 cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt Đề án tinh giản biên chế, Bộ Nội vụ phê duyệt, tinh giản 132 biên chế.…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị mà tỉnh Lai Châu đạt được trong thời gian qua. Đồng chí lưu ý tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tích cực xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư để đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có kết quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) với trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo phương châm “mọi lúc, mọi nơi, mọi người” thực hiện; kết hợp giữa xâychống, trong đó xây là cơ bản lâu dài, chống là cấp bách, thường xuyên. Kết hợp đức trị và pháp trị, trong đó coi trọng pháp trị. Tập trung rà soát, bố trí, sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế theo hướng “một việc chỉ một tổ chức và một người làm”, cái gì xã hội hóa được thì tiến hành xã hội hóa. Tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên ở cơ sở. Phải thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ. Tích cực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện nghiêm túc quy trình, quy định về luân chuyển cán bộ… 

* Trước đó, chiều 13-3-2017 Đoàn công tác đã thăm, làm việc tại xã Bản Bo (huyện Tam Đường) và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tam Đường.

Bản Bo là một trong 4 xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm từ 4-5% mỗi năm… Xã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác xây dựng đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của từng tổ chức trong hệ thống chính trị.

 
 Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đường, Lai Châu.

Đảng bộ huyện Tam Đường có 42 tổ chức cơ sở đảng (19 đảng bộ, 23 chi bộ). Các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên được quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động. Tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị ở huyện và các xã tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn theo yêu cầu nhiệm vụ mới. Chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các tổ chức trong hệ thống chính trị được phân định, điều chỉnh phù hợp. Đảng bộ huyện đã phân công 48 chi, đảng bộ giúp 44 bản đặc biệt khó khăn nhằm củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng phó các đoàn thể bản; kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc ở cơ sở…

Tin: Minh TuấnẢnh: Hương Ly

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS