Thời sự - Chính trị
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp :
Triển khai quy trình bổ nhiệm cán bộ 5 bước
7:24' 10/5/2017
Đồng chí Phan Văn Thắng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghịNgày 8-5, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đồng Tháp tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 22-3-2017 của Bộ Chính trị về sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ và Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 24-2-2017 của Ban Tổ chức Trung ương về sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu tại Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 5-11-2012 của Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Phan Văn Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị. Các đồng chí đại diện thường trực và đại diện lãnh đạo ban tổ chức các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tới dự.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu nội dung của Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; một số nội dung cần lưu ý về công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với công tác quy hoạch cán bộ; đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số tổ chức cơ sở đảng trong thời gian qua, đồng thời lưu ý một số nội dung cần quan tâm về công tác tổ chức xây dựng đảng trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị đồng chí Phan Văn Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng nắm chắc nội dung Kết luận số 12-KL/TW và Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW, tổ chức chỉ đạo thực hiện đồng bộ, thống nhất, đúng quy định, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ. Về quy trình giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ phải thực hiện bảo đảm đúng 5 bước theo Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị gồm: Hội nghị ban thường vụ (lần 1); hội nghị ban chấp hành (lần 1); hội nghị ban thường vụ (lần 2); hội nghị cán bộ chủ chốt; hội nghị ban chấp hành (lần 2). Về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, phải thực hiện theo Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, trong đó lưu ý khi sửa đổi, bổ sung rà soát bổ sung quy hoạch hàng năm phải thực hiện đúng theo hướng dẫn. Định kỳ rà soát bổ sung quy hoạch, hàng năm các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ 1 lần trong quý I, sau khi đã tiến hành đánh giá cán bộ hằng năm theo quy định. Đồng thời, cần thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với công tác quy hoạch cán bộ. 
Sơn Tra

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS