Thời sự - Chính trị
Giao lưu trực tuyến “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
7:11' 1/6/2017

Nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2017); đồng thời thiết thực triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; ngày 31-5, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức giao lưu trực tuyến “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (ảnh dưới).Tham dự và trực tiếp giao lưu với bạn đọc là 5 khách mời: GS. TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương; PGS. TS Nguyễn Thị Phương Hoa, Trưởng bộ phận chuyên trách giúp việc Chỉ thị 05, Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS. TS Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS. TS Nguyễn Mạnh Hà, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; GS. TS Nhà giáo ưu tú Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Chương trình giao lưu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được phát trực tuyến trên trang chủ Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. tại địa chỉ http://www.dangcongsan.vn/giao-luu-tt/2.html và trên Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh http://hochiminh.vn. Khách mời của chương trình sẽ trả lời câu hỏi của bạn đọc xoay quanh những vấn đề: Những nội dung cơ bản trong di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và vận dụng vào thực tiễn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; làm rõ vì sao trong giai đoạn hiện nay cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả chủ yếu sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; một số vấn đề về kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện và những việc cần làm ngay để thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong thời gian tới.

Thông qua địa chỉ email: trangtinhochiminh@gmail.com, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 100 câu hỏi của bạn đọc là những người cao tuổi, nhà khoa học, đội ngũ trí thức, công nhân, nông dân, phụ nữ, đoàn viên thanh niên, sinh viên, lực lượng vũ trang, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài quan tâm tới Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh… Trong đó, nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc trong thời gian qua đã được bạn đọc quan tâm trao đổi, muốn làm rõ. Bạn Thanh Tú ở Mỏ Cày, Bến Tre hỏi: Để ngăn chặn tình trạng “suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Bác Hồ đã căn dặn những điều gì để rèn luyện cán bộ, đảng viên, rèn luyện Đảng ta? Bạn Bùi Lan Hương ở Thái Nguyên phản ánh: Tuy việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả, nhưng trong thực tế còn không ít những bất cập, điển hình như trong bổ nhiệm cán bộ là người nhà, người thân, bổ nhiệm “thần tốc” sai quy định gây nhiều bức xúc trong dư luận. Đó có phải là tình trạng “suy thoái” không? Và điều đó đã được Bác Hồ cảnh báo như thế nào? Bạn đọc có địa chỉ huyendcs@gmail.com đặt vấn đề: Chúng ta đã triển khai việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong cán bộ, công chức rất nhiều năm. Tuy nhiên, có một thực tế rất nhiều trường hợp cán bộ, công chức có những biểu hiện như “hành dân”, “khinh dân”, “coi thường dân”. Vậy chúng ta cần làm gì để chấn chỉnh tình trạng này? Hay bạn đọc có địa chỉ danghieungan@gmail.com hỏi: Bác Hồ từng nói “Lương y như từ mẫu”; cán bộ, nhân viên ngành y cần đề ra những giải pháp gì để thực hiện tốt việc nâng cao sức khỏe và giá trị sống cho nhân dân? Bạn đọc lehuong77@gmail.com có câu hỏi: Thời gian qua, vấn đề mất dân chủ trong trường học có xu hướng gia tăng, vận dụng phong cách dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngành giáo dục cần thực hiện giải pháp nào để giải quyết thực trạng này?...

Chương trình giao lưu trực tuyến được tổ chức vào dịp này có ý nghĩa thật đặc biệt, góp phần làm sáng rõ hơn khối di sản đồ sộ về tư tưởng, phong cách, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho các thế hệ sau; đặt ra nhiệm vụ cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Người; tiếp tục gìn giữ, lưu truyền và khắc sâu thêm nhận thức về tư tưởng, phong cách, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các tầng lớp nhân dân; góp phần giáo dục, xây dựng nhân cách, đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên, các thế hệ người Việt Nam; tiếp tục quảng bá về giá trị tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh tới cộng đồng quốc tế.

Chương trình giao lưu trực tuyến cũng có ý nghĩa thiết thực, góp phần đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Minh Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS