Thời sự - Chính trị
Khai giảng Lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện (lớp thứ nhất, năm 2017)
7:35' 7/6/2017
Đồng chí Mai Văn Chính phát biểu tại Lễ khai giảng.Ngày 6-6, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng Lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương (lớp thứ nhất, năm 2017). Đến dự, có đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các ban, ngành Trung ương và 62  học viên là các bí thư cấp ủy, cấp huyện và tương đương từ các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Chương trình học tập gồm 20 chuyên đề, 3 báo cáo kinh nghiệm thực tiễn, thảo luận và đi thực tế, nhằm giúp các học viên tiếp thu một cách hệ thống những kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ; cập nhật, bổ sung những kiến thức mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là những điểm mới về công tác xây dựng Đảng; về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; vấn đề hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế thị trường; kỹ năng và kinh nghiệm xử lý các nhiệm vụ chuyên môn cụ thể của bí thư cấp ủy cấp huyện trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phát biểu tại Lớp bồi dưỡng, đồng chí Mai Văn Chính nhấn mạnh, trước thực tiễn và nhu cầu của các địa phương trên cả nước, việc tăng cường công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ trong hệ thống chính trị sẽ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Các cán bộ được bồi dưỡng sẽ tiếp thu một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ, được cập nhật bổ sung những kiến thức mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII. Cùng với đó, các học viên cũng có cơ hội trao đổi, giải đáp những khó khăn vướng mắc trong công tác thực tiễn; trang bị những kiến thức cơ bản về triển khai nhiệm vụ chương trình công tác.

Đồng chí Mai Văn Chính mong muốn các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, học tập nghiêm túc nhằm tiếp thu tri thức, kinh nghiệm, bổ sung kiến thức cho bản thân.

Hoa Hiền

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS