Thời sự - Chính trị
Đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và cá nhân hằng năm
7:13' 8/6/2017
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chiều ngày 7-6-2017, tại trụ sở Ban Tổ chức Trung ương diễn ra hội nghị lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo đề án “Xây dựng quy định của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và cá nhân hằng năm”. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo đề án chủ trì hội nghị.

Thay mặt Ban chỉ đạo, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá: Trong thời gian từ khi thành lập (tháng 8-2016) đến nay, Ban Chỉ đạo đã hoàn thành các văn bản tham mưu, phục vụ việc lập và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ Biên tập; xây dựng được kế hoạch triển khai thực hiện đề án, kế hoạch khảo sát phục vụ đề án; xây dựng đề cương đề án và xây dựng Sơ thảo Quy định. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của 104/114 đầu mối, Ban Chỉ đạo đang triển khai xây dựng báo cáo đánh giá tình hình công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng hằng năm. Cùng với việc triển khai xây dựng các báo cáo chuyên đề phục vụ đề án (đã hoàn thành 10/12 chuyên đề), Ban Chỉ đạo tích cực chuẩn bị tổ chức khảo sát thực tế theo kế hoạch.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến thảo luận tập trung làm rõ một số nội dung chủ yếu: Đối tượng tập thể, cá nhân phải kiểm điểm; nguyên tắc và căn cứ để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm; nội dung, cách thức tiến hành kiểm điểm; dự kiến khung xếp loại chất lượng hằng năm; quy trình, trách nhiệm, thẩm quyền trong đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm…

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Ban Chỉ đạo đề án cần xây dựng 1 hệ thống đánh giá chung cho mọi đối tượng, thống nhất giữa bên đảng và chính quyền; nên nghiên cứu theo hướng áp dụng 5 mức đánh giá. Trong công tác đánh giá cần phát huy vai trò tập thể nhưng cần thể hiện rõ hơn trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Tiếp tục nghiên cứu thời gian đánh giá là từng quý, 6 tháng hoặc 1 năm. Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hằng năm cần phải công tâm, khách quan, dân chủ và chú trọng đổi mới theo hướng linh hoạt, đơn giản và chính xác…

Xuân Sơn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS